måndag, september 13, 2010

Signalspaning med övergångsbestämmelser

SvD skriver att de rödgröna kommit överens om att riva upp den s.k. FRA-lagen och därefter tillsätta en parlamentarisk utredning. De rödgröna har nu till synes återvänt till sitt ursprungliga löfte som gavs sommaren 2008.

Men denna slutsats behöver kvalificeras eftersom Bodström i samma intervju anger att de rödgröna vill ha övergångsbestämmelser. Det innebär att verksamheten kan fortsätta med tillfälliga regler. I normalfallet brukar övergångsbestämmelser ange att hela eller delar av det befintliga regelverket ska fortsätta gälla en viss tid. En fråga blir därmed hur lång tid dessa övergångsbestämmelser ska gälla och vad som händer om de rödgröna efter utredning inte kan komma överens.

Om övergångsbestämmelserna är av karaktären av en s.k. solnedgångsparagraf som innebär att lagstiftningen helt upphör efter en viss tid om ingen ny lagstiftning antas så kan vi nog få en ny meningsfull och nödvändig diskussion om vad FRAs verksamhet innebär.

2 kommentarer:

Rasputin sa...

Och här kom kanske en anledning för borgerliga väljare med vettiga åsikter om massavlyssning att taktikrösta på de rödgröna.

Jakob sa...

Instämmer med Rasputin. Visst kan man vara skeptisk till S i denna fråga, men man kommer ju åtminstone att röra om en del i FRA-grytan. Det kan leda till förnyad debatt. Då finns det möjlighet för alla kritiker att vässa sina argument.

Alliansen har mig veterligt inga ambitioner att göra något alls beträffande FRA. Visst, det finns en kontrollstation 2011, men risken är betydande att allt fortsätter i samma hjulspår.