fredag, december 03, 2010

Stockholm bör skyndsamt införa ett sprututbytesprogram

SvD rapporterade igår att sprututbytesprogram för narkomaner i Stockholm dröjer eftersom frågan utredas igen. Frågan har utretts av landstinget som, med motstånd från moderaterna, har antagit en ”Helhetsstrategi mot missbruk och smittspridning”. Strategin innehåller försöksverksamhet med sprutbyten, men även andra åtgärder mot missbruk och sjukdomsspridning. Ansökan till Socialstyrelsen om sprututbytesprogrammet måste även skrivas under av Stockholms stad, vilket nu kommer att försenas eftersom moderaterna i stadshuset vill att frågan ska ut på remiss.

Frågan är om detta är en förhalningsstrategi från moderaternas sida. Jag kommer som medlem av folkpartiets KF-grupp att bevaka denna fråga. Ytterligare förseningar är oacceptabla.

Sanna Rayman återger på SvDs ledarsida en ny kartläggning från Smittskyddsinstitutet och Karolinska institutet enligt vilken ett explosivt hiv-utbrott i Stockholm 2006/2007 kunnat stoppats om vi hade haft ett sprutbytesprogram. För närvarande är smittspridningen är låg och det är angeläget att nu introducera ett program för att förhindra ett liknande utbrott. När ett utbrott väl börjat är det för sent att introducera ett program. Obstruktion i denna fråga är med Sanna Raymans ord "skamligt, cyniskt och hjärtlöst".

Bloggar
Peter Andersson

5 kommentarer:

Rosa sa...

Varför röstade inte folkpartiet för oppositionens yrkande i budgetdebatten om att staden skulle biträda landstingets ansökan om en sprutbytesverksamhet?

Love B sa...

Är inte övertygad alliansanhängare, men motståndet till sprututbyte är det svartaste fåret på kommunal nivå. Mycket bra förslag! Att KD skulle motsätta sig något sådant är förståeligt, moderaterna (i dess nya form) är något märkligare.

Mark Klamberg sa...

Rosa,
En del av detta beslut rör lokalisering av sprutbytesverksamheten, jag kan acceptera argument om att det måste gå på remiss till Stockholms stadsdelsnämnder.

Detta kunde ha gjorts före valet, men det har inte blivit gjort. Svar från remissrundan ska vara inne den 28 februari 2011. Därefter bör vi skyndsamt gå till beslut och bifalla förslaget om denna verksamhet.

Rosa sa...

Att inte remissen till stadsdelsnämnderna gjordes så snart landstinget sa ja till ansökan återstår att förklara. Dessutom kunde Folkpartiet ha röstat ja till yrkandet om biträde av landstingets ansökan. Ett ja till ett principbeslut hindrar inte en remiss om själva lokaliseringen. Det hade varit starkare att gå ut med en remiss om lokaliseringen med ett starkt principbeslut i ryggen.

Anonym sa...

Som tidigare hemlös narkoman i Malmö, och ve och fasa, med en hygglig medvetenhet om hur politiken styr eller inte styr ens destruktiva liv från dag till dag så representerade kvinnorna som arbetade på sprutbytet i Malmö en normalitet i vansinnet som jag levde i. De tog tålmodigt hand om mina sår i armvecket och tog med jämna mellanrum de väsentliga prover de skulle. Framförallt när jag blev ordentlig sjuk i hepatit B (återkom till Malmö från annat län utan sprutbyte) och när livet blev outhärdligt så fanns de där. De gjorde allt som stod i deras makt för att jag skulle få hjälp att komma från mitt grava beroende. Tyvärr insåg de allt för väl att för samhället är detta en icke fråga och att man slogs mot väderkvarnar. Självklart skademinskning, men inte enbart. Något måste ta vid när man inte orkar längre. Det går att förena en restriktiv politik med harm- reduktion, tro det eller ej. Missbrukare är rationella i sitt sammanhang men inte enligt politikens eller samhällets snäva synsätt.

Men som någon sa: - ”Missbruk är inte så sexigt” eller som missbruksutredaren skrev tidigt på DN: den främsta bristen för missbrukarvården är låg politisk prioritet.
Jimmy Blondin, Socialpedagog