onsdag, januari 26, 2011

Stuxnet och folkrätt

För några dagar sedan fick jag frågan om hur man ska se på attacken med dataviruset Stuxnet mot den nukleära anläggningen i Natanz (Iran) från ett folkrättsligt perspektiv. I media framförs det uppgifter om att USA och Israel står bakom Stuxnet med avsikten att försena alternativt förhindra Iran från att kunna framställa kärnvapen.

En fråga är om angreppet med Stuxnet ska jämställas med ett väpnat angrepp och därmed värderas utifrån FN-stadgans regler om våldsanvändning mellan stater (jus ad bellum). Om allvarliga IT-attacker kan betraktas som våldsanvändning, då får sådana IT-attacker endast användas i självförsvar eller i enlighet med ett mandat från FNs säkerhetsråd. Vad beträffar förebyggande självförsvar, finns ett visst utrymme för våldsanvändning genom "anteciperat självförsvar" mot omedelbart överhängande hot men "preventivt självförsvar" gentemot avlägsna och vaga hot är inte tillåtet. En annan fråga är om användande av Stuxnet är i enlighet med den humanitära rätten (jus in bello) då den kan få konsekvenser för civila objekt, även utanför Iran.

Johan Sigholm har skrivit en text där han förklarar att nu när Stuxnet-viruset har spridits så kan det laddas ned, förses med nya direktiv och därmed fås att angripa och allvarligt skada exempelvis svenska tillgångar. Ett exempel på ett möjligt scenario demonstrerades av FOI som inledning till Folk och Försvars rikskonferens (se del 2 vid 37.20 och 47.20 i detta inslag). Om det är stater som skapat det ursprunliga viruset, vilket ansvar har dessa stater för att viruset förses med nya direktiv och används mot anläggningar utanför Iran?

Duncan Hollis skrev igår ett bra blogginlägg om Stuxnet utifrån resonemang om jus ad bellum och jus in bello. När jag sökte svar hittade jag även en äldre artikel av Michael N. Schmitt. Duncan Hollis har också skrivit en längre artikel. Jag kunde även konstatera att medan jag varit föräldraledig har min egen institution anställt en ny doktorand, Maeve Dion, vars avhandlingsprojekt verkar ta upp frågor inom detta område. Ska tala med henne så fort hon är anträffbar.

1 kommentar:

Unknown sa...

Vilken trevlig respons på min fråga. Tack! Mycket intressant läsning. Har i alla fall förstått att Barack Obama inte kan betraktas som krigsförbrytare, eftersom det inte råder krig mellan staterna. Så han får väl nöja sig med att kanske vara folkrättsförbrytare eller nåt sånt. Och det verkar väl närmast följa med jobbet som president och ÖB.