måndag, februari 21, 2011

Det går inte att vara neutral mot Gaddafi

Carl Bildt gjorde ett mycket märkligt uttalande i SVT Rapport där han apropå de senaste händelserna inte kunde ta tydligt ställning mot Gaddafi. En person som Gaddafi kan aldrig sitta kvar vid makten.Tråkig som jag är måste jag kommentera rubriceringen av Gaddafis brott mot den egna befolkningen. Många kallar det folkmord. Beskjutning och bombning av demonstranter som kommer från den egna befolkningen kan inte bli folkmord eftersom det inte syftar till att helt eller delvis förinta en nationell, etnisk, rasmässigt bestämd eller religiös grupp som sådan. Att döda demonstranter, politiska motståndare är inte folkmord. Det är snarare brott mot mänskligheten, vilket är illa nog.

Gaddafi och hans medbrottslingar bör ställas till svars för sina handlingar, gärna i en internationell domstol. Libyen har inte anslutit sig till Internationella Brottmålsdomstolen (ICC), men domstolen kan likväl ha behörighet och det finns två vägar framåt. Antingen kan FNs säkerhetsråd hänskjuta situationen till ICC eller så kan den regering som tagit över Libyen efter Gaddafi samtycka till att ICC tar upp, utreder situationen och lagför eventuella brottslingar.

Bloggar
Mathias Sundin I Farmor Gun

2 kommentarer:

Anonym sa...

Kalle verkar inte gilla demokrati utanför västvärlden

ConnyT sa...

@anonym

Problemet för Calle (och hela västvärlden) är ju att folket kan välja "fel" om det är en demokrati...