onsdag, februari 02, 2011

Ny regim för fp-Östermalm

Folkpartiet Liberalerna Östermalm hade ikväll ordinarie årsmöte där jag avgick som föreningens ordförande efter fyra år på posten. Fyra år ganska länge för en lokalförening i folkpartiet Stockholm, men jag tycker det har varit alldeles lagom att tillträda precis efter valet 2006 för att bygga upp och leda föreningen i samband med valet 2010. Då går man hela varvet runt. Jag önskar all välgång åt nye ordförande Ivar Järnefors!

Dessa fyra år har inneburit händelserikt arbete för föreningen, bl.a. med kampanj 2007 för integration och mot diskriminering, utveckling av lokalt visionsprogram för Östermalm, FRA-debatten 2008, Europaparlamentsvalet 2009 och allmänna val 2010. Det är tråkigt att lämna ett givande uppdrag samtidigt som det känns väldigt bra med ett ordentligt avslut. Nu kan jag i högre grad fokusera på mitt avhandlingsarbete som ska komma i mål detta år.

Mitt partipolitiska engagemang fortsätter genom mina uppdrag som ersättare i Stockholms kommunfullmäktige, ledamot i Stockholms trafik- och renhållningsnämnd samt Östermalms stadsdelsnämnd. Jag skulle gärna vilja bli medlem av styrelsen för Folkpartiet Liberalerna Stockholm, vi får se hur det går i samband med Stockholmsföreningens representantskap i mars.

1 kommentar:

Dennis Nilsson sa...

"Jag skulle gärna vilja bli medlem av styrelsen för Folkpartiet Liberalerna Stockholm".

Vågar de batongpamparna ha med en riktig liberal??

Du kan ju börja ställa krav på att ett parti som kallar sig för liberalt skall börja att föra en liberal politik!