torsdag, augusti 18, 2011

Kan Syriens president al-Assad ställas inför rätta i Haag?

SvD och DN rapporterar att FN:s kommissionär för mänskliga rättigheter Navi Pillay kommer att begära att den internationella brottmålsdomstolen (ICC) utreder Syriens våld mot civila.

En svårighet är att Syrien inte ratificerat Romstadgan för ICC. Det innebär att ICCs åklagare saknar rätt att på eget initiativ påbörja en förundersökning beträffande händelserna i Syrien (artikel 13(c)). Det krävs istället ett beslut av FNs säkerhetsråd som ger domstolen rätt att pröva händelserna i en icke-anslutet stat, på samma sätt som redan skett beträffande Darfur (Sudan) och Libyen (artikel 13(b)). Det innebär att vart och ett av de fem permanenta medlemmarna i säkerhetsrådet har vetorätt. Med tanke på hur svårt det har varit att få säkerhetsrådet att överhuvudtaget fördöma våldet i Syrien framstår det som än svårare att få till stånd en resolution där händelserna i Syrien ställs under ICCs jurisdiktion. Det vore dock mycket önskvärt.

Ett annat scenario är att det sker ett regimskifte i Syrien som resultat av protesterna och att den nya regimen bestämmer att Syrien ska ansluta sig till Romstadgan för ICC och samtidigt samtycker till att domstolen får jurisdiktion beträffande de nu aktuella brotten (artikel 11(2) och 12(3)).

Som kuriosa kan nämnas att Navi Pillay tidigare varit domare vid ICC och dessförinnan Rwandatribunalen (ICTR).

2 kommentarer:

Anonym sa...

Imorgon är det fredag då får vi se om militäraktionerna verkligen är över...jag tror på minst 50 döda.

Anonym sa...

Det är frågan vad som är sanning eller propaganda från vänsterlänska journalister.