måndag, december 12, 2011

Inlägg i Slussendebatten

Nedan finns mitt anförande i Slussendebatten den 12 december 2012

Kommunfullmäktigeledamöter samt Stockholmare som följer denna debatt,  

Tre funktioner Det är viktigt att förslaget utgår från Slussens tre bärande funktioner – trafik, vatten och stadsliv.

Trafik – bilister, kollektivtrafik fotgängare och cyklister ska alla kunna ta sig fram via Slussen.

Vatten – Slussen är en mycket avtappningspunkt för vattnet för mälaren. En förändring är särskilt är påkallad eftersom nederbörden förväntas öka.

Stadsliv – Slussen är en viktig mötesplats mellan Gamla stan och Söder

Ansvarstagande eller opportunism 
Eftersom Slussen ska fylla så många funktioner på en begränsad yta så måste det göras kompromisser och det är här jag tror en del kritiker gör misstag. Det är väldigt lätt att kritisera men lyckas man inte själv presentera hur man vill balansera dessa tre funktioner mot varandra så försjunker man lätt i opportunism. Så kan man göra om man ständigt vill vara i opposition men inte om man gör anspråk på att styra över, ta ansvar för Stockholm och göra det till än bättre plats för våra kommuninvånare.

Trafikfunktionen 
Jag tänkte nu fokusera på trafikfrågorna. Den framtida trafiklösningen vid Slussen bygger på en enkel, effektiv och lättorienterad trafikanläggning med god framkomlighet för gående och cyklister, för kollektivtrafik och bilister. I början på 1960-talet passerade 90 000 bilar per dygn Slussen. Numera handlar det om 30 000 motorfordon per dygn och prognosen inför 2030 talar om samma nivåer. Vi anser att det är rimligt att dagens för bilar överdimensionerande Sluss, ett monument över bilismen anpassas. Vi kommer med detta förslag att minska kapaciteten till 30 000 motorfordon per dygn. Det är inte att leda bilar in i Gamla Stan vilket socialdemokraterna påstår. Vi vill skapa Nya Slussen som kan klara av såväl bussar och spårvagnar som i egna reserverade filer kan ge sina resenärer en snabb och pålitlig kollektivtrafik som komplement till tunnelbanan. Den nya slussen är en satsning på kollektivtrafik, gång- och cykeltrafikanter.

Ombyggnadsperioden 

Att bygga om Slussen är en stor utmaning och den är på inga sätt problemfri. Den största utmaningen ser jag i hur vi ska klara av en fungerande kollektivtrafik under ombyggnadsperioden. Eftersom Slussen måste byggas om är detta ofrånkomligt och de som försöker förespegla något annat riskerar att ägnar sig åt billig populism.

Från folkpartiet är beskedet tydligt, kollektivtrafiken ska byggas ut, såväl cyklister som flanörer ska känna sig hemma i Stockholm.

Inga kommentarer: