fredag, december 23, 2011

Jämställdhet i förskolorna på Östermalm


Insändare publicerad i Östermalmsnytt nr 51, 24–30 December 2011 (sid. 26)

Nu ska alla flickor och pojkar få samma möjligheter

Det är utmaning för förskolan att som skolan uppnå de jämställdshetsmål som anges i läroplanerna. Forskning visar att förskolan i stället för att motverka traditionella könsroller kan förstärka dessa. Sådana könsroller kan ta sig olika uttryck, allt från att pojkar alltför lätt tar till våld, utvecklas senare i sitt språk  till att tjejer förleds att följa osunda skönhetsideal och att inte ta plats. Det är problem som även finns här på Östermalm.

Därför är det mycket bra Östermalms stadsdelsnämnd i sin verksamhetsplan och budget för 2012 väljer att särskilt lyfta fram jämställdhet vilket innebär att alla förskolor ska utveckla arbetet med att ge flickor och pojkar lika möjligheter. Detta här varit ett område som vi i folkpartiet liberalerna har önskat att stadsdelsnämnden prioriterar.

En del i detta arbete är att analysera hur könsmönster tar sig uttryck i den pedagogiska verksamheten. Ett barn måste känna frihet att leka och utvecklas på ett sätt som står fritt från omvärldens förväntningar som kan grundas på föråldrade uppfattningar. Detta kräver vidareutbildning av förskolepersonal. I syfte att erbjuda förskolepersonal att analysera sina egna föreställningar om manligt och kvinnligt och diskutera hur den pedagogiska miljön, planerar stadsdelsnämndens förvaltning att till våren 2012 starta en pilotutbildning i form av studiecirkel bestående av en mindre grupp pedagoger. De ska senare vara stöd och inspiration för sina kollegor i det dagliga jämställdhetsarbetet. Målet är en ökad medvetenhet om hur det egna förhållningssättet påverkar pedagogernas sätt att agera i verksamheten och koppla det till barnens inflytande över sin egen vardag.

Jämtställdhet är viktigt framförallt för våra barn och ungdomar men även för en sund utveckling av vår stadsdel. Därför välkomnar jag prioriteringen av jämställdhet i förskolan.

Mark Klamberg
Gruppledare för folkpartiet i Östermalms stadsdelsnämnd

2 kommentarer:

Anonym sa...

Jag vet inte var du fått för dig att föräldrarna vill ha genusfeminism pådyvlade sina barn på Östermalm? Är ganska övertygade att just DÄR är intresset betydligt mindre än på andra platser. Jag uppmanar dig att läsa tex bloggen GenusNytt för att du skall komma på den rätta vägen. Genusfeminism är definitivt inte folkpartistisk politik utan hör hemma på vänsterkanten, dess ursprung.

Mark Klamberg sa...

Hej BG,
Bland feminismens förgrundsgestalter finner man J.S. Mill, Fredrika Bremer och Kerstin Hesselgren alla liberaler och den sistnämnda även folkpartist. Mill och Bremer var verksamma före socialismen var etablerad. Det vore väl synd om socialisterna fick monopol på jämställdhetsfrågan när det ursprungligen är en liberal fråga?