måndag, december 19, 2011

Politiker ska både ha principer och värderingar

Roland Poirier Martinsson anser i SvD att politiker inte ska styras av principer utan av värderingar. Är inte en princip ett uttryck för hur man som huvudregel ska balansera olika värderingar mot varandra? Jag hävdar följande i min kommande avhandling: "Principles are value-charged and aim at providing protection to certain legal objectives". Professor Neil MacCormick skriver i Legal Reasoning and Legal Theory: "Law certainly embodies values and these values are characteristically expressed in statements of the principles of a given legal system". Vi kan ju ha fel..

Inga kommentarer: