lördag, januari 21, 2012

Dianagårdens vård- och omsorgsboende bör återgå i kommunal regi

Igår fredagen den 20 januari fick jag information om att Prime Professional lämnat in konkursansökan för DigniCare. DigniCare driver Dianagårdens vård- och omsorgsboende på uppdrag av Östermalms stadsdelsnämnd.

Tingsrätten har redan under fredag eftermiddag tagit beslut om konkurs och utsett en förvaltare. Konkursförvaltaren tar hand om konkursboet och utreder varför företaget gick i konkurs. I Sverige finns en statlig lönegaranti som gäller när arbetsgivaren har försatts i konkurs. Den ger skydd till arbetstagaren om inte lönen blir utbetald. Det är konkursförvaltaren som beslutar i detta ärende.

Tjänstemän på Östermalms stadsdelsförvaltning som följer verksamheten har förklarat att verksamheten har fungerat bra under DigniCare. Dianagården är populärt och fullbelagt, personalen fungerar bra och man har fått bra resultat i brukarundersökningar. Däremot har företaget tyvärr haft ekonomiska problem vilket till slut resulterat i konkursansökan. De som bor på Dianagården bor naturligtvis kvar med samma vård och omsorg som tidigare och verksamheten löper på som vanligt. Stadsdelsförvaltningen kommer följa verksamheten noga och delta och närvara på det sätt som krävs för att de boende ska få fortsatt bra service och god omvårdnad.

Som gruppledare och ledamot för folkpartiet i Östermalms stadsdelsnämnd anser jag att när konkursförvaltarens uppdrag och ansvar för Dianagården upphör så bör verksamheten återgå i kommunal regi, i vart fall den närmaste följande tiden. Jag anser att det är viktigt för de boende och personal på Dianagården att känna stabilitet och någon form av kontinuitet. Vi politiker som är ytterst ansvariga för omsorgen om de äldre bör i detta skede få kunskap om vilka behov och önskemål som de boende har.

Jag anser att stadsdelsnämnden även bör överväga att på längre sikt behålla Dianagården i kommunal regi. Det är bra om det finns olika driftsformer för vård- och omsorgsboenden i stadsdelen. För närvarande har stadsdelsförvaltningen genom personal på det centrala kansliet egen kompetens att driva vård- och omsorgsboenden och så vill jag att det ska förbli då vi har det yttersta ansvaret för att denna verksamhet fungerar väl.


3 kommentarer:

DIARIO DEL MOBBnING sa...

Inte bara personalen på Dianagården äldreboende, vi personalen på Vasen äldreboende är också till Digni Care AB.

Mark Klamberg sa...

Hej,
Jag är medveten om att Vasens äldreboende också är berörd. Jag avstod från att kommentera detta eftersom Vasen tillhör en annan stadsdelsnämnd och jag har inte information om er arbetsplats. Jag har dock uppfattat att det är samma konkursförvaltare, det är bäst om ni får information från honom och Norrmalms stadsdelsförvaltning.

DIARIO DEL MOBBnING sa...

Vi personalen på Vasen har haft en plöstligt APT-möte i fredags och fick också samma information som personalen från Dianegården från konkursförvaltare och Normalms stadsdelförvaltning.Men en gång till undrar jag mig var någonstan var Kommunal Facket så vore vara med på möten för att lugna och informera till sina medlemmar i denna situation?