måndag, februari 06, 2012

Operation Anfal / the Anfal Campaign

Forum för Levande Historia har publicerat en text av mig angående Operation Anfal där det mest allvarliga var användningen av kemiska vapen vilket ledde till att mellan 50 000 och 100 000 civilpersoner dödades. Du kan läsa texten här.

The Living History Forum has published a text by my (translated to English) on Operation Anfal. You may read it here.

2 kommentarer:

profanum_vulgus sa...

Det skulle väl vara ännu mer intressant om man prövade de ansvariga för folkmordet av Irakier efter 1991 (och de som anslöt 2003). Att fälla de som förlorar krig för diverse brott är ju redan gjort och dessutom gjort i alla tider, det stora skulle ju vara att döma de som vunnit krig.

En bra början skulle vara om folkrättsjurister iaf skulle börja våga påpeka att även segrarna begått brott.

Anonym sa...

Tack för ditt arbete. Uppmärksamheten och energin du lagt ner på att studera de brott som begicks mot kurder under Saddams och Khomeinis styre, uppskattas av efterlevande anhöriga till offren.
Jag delar också fullständigt din slutsats om att händelserna bör betraktas som ett folkmord.
Vill dock tillägga att de källor som talar för att antalet dödade rörde sig mellan 50 - 100 tusen, är missvisande och antalet är enligt min mening långt mer än så. Antagligen runt flera hundra tusen, beroende på vilka variabler som tas med i undersökningen. Stöd för detta finns av de undersökningar som gjorts av kurderna själva efter Saddams fall. Ville bara påpeka för de som läser kommentarsfälten att det finns olika uppfattningar om frekvensen av mord mot kurder under Anfal, och jag är en av de som hävdar att siffran är underskattad. Återigen tack för ditt arbete!