torsdag, mars 01, 2012

37 miljoner meddelanden granskade 2010

EDRI har ett väldigt intressant nyhetsbrev så det blir två inlägg idag om detta.

Tysklands parlamentariska kontrollpanel (PNG) har granskat tyska underrättelsemyndigheters övervakning av elektronisk kommunikation, vari ingår bl.a. BND.

BND bedriver liksom FRA signalspaning och jag uppfattar att BND därutöver även har fältagenter. BNDs signalspaning (benämnd som "strategic monitoring") granskades 2006 av Europadomstolen och fick då godkänt (Weber och Saravia mot Tyskland). Därmed blev den tyska lagstiftningen en form av måttstock för motsvarande svensk lagstiftning.

Det intressanta är att PNG konstaterat att under 2009 granskades 7 miljoner meddelanden och under 2010, 37 miljoner meddelanden. Det som gör mig lite förvånad är att denna statistik inte bara avser trafikdata utan även innehållet i meddelandena, vilket gör att siffrorna är högre än vad jag förväntat mig avseende granskning av innehåll. Det kan jämföras med de siffror för 1999 som angavs i det tyska fall som föregick Weber och Saravia vilket var 15 000 meddelanden per dag eller 5 475 000 meddelanden per år (se paragraf 89 i BVerfG, 1 BvR 2226/94 of 07/14/1999).

Därmed får vi en fingervisning även om omfattningen av FRAs signalspaning. Det vore intressant om svenska myndigheter kunde offentliggöra liknande statistik, kan Tyskland göra det så borde även Sverige klara en sådan offentlighet.

3 kommentarer:

Jakob sa...

Siffrorna borde nog vara ännu högre. Detta lär nämligen bara vara den trafik som BND själva granskat. Därtill ska läggas de väldiga datamängder som tyskarna skannat av med hjälp av sina utländska vänner.

Sjlvklart granskas också enorma mängder trafikinnehåll. Där har signalspanarna tyvärr varit framgångsrika med sina dimridåer.
Det finns inte heller några egentliga spärrar i den nuvarande FRA-lagstiftningen mot omfattande granskning av meddelandeinnehåll.
Visa mig den underrättelsetjänst i världen som inte utnyttjar ett befintligt lagrum.

Greger sa...

Och vad hittar man då? Har för mig att det var kring 200+ st meddelanden som kunde kopplas till "terrorism" och annat fuffens. Känns som ett otroligt stort intrång (37 miljoner) för ett så litet utfall, sökbegreppen är för breda. Utslaget på ett år fastnar ca 100 000 meddelanden per dag och man hittar något intressant varannan dag. M.a.o. torde alla fastna någon gång...

Mark Klamberg sa...

Resonemanget till försvar för detta är väl att filtreringen sker i flera steg och problemet uppstår först när ett mänskligt öga granskar meddelandet. Jag tycker inte det är så enkelt.