torsdag, mars 08, 2012

En kommentar om dagens avslöjande

Sveriges Radios senaste avslöjande om att "alla riksdagspartier visste om plan på vapenfabrik" förtjänar en kommentar. Det var ledamöter, föreslagna av riksdagens partier och utsedda av regeringen, i Exportkontrollrådet (EKR) som blev informerade. Ledamöterna är belagda med tystnadsplikt och kan inte föra vidare information om sekretessbelagda ärenden till sina partikollegor. I det dokument som Sveriges Radio publicerat står det: "Hemlig enlig 15 kap 1 § och 30 kap 23 § offentlighets och sekretesslagen (2009:400)". Det finns inget undantag i denna lagstiftning för "partivänner". Tvärtom så föreligger det straffansvar (fängelse) för ledamöter i EKR om de skulle vidarebefordra sådan information. Sekretessen gäller även i förhållande till regeringen såvida inte EKR "lyfter" frågan. Regeringen lämnar årlig redovisning till riksdagen, men det innebär inte att all information blir offentlig, se exempelvis denna skrivelse.

Denna kan tyckas vara en märklig ordning då det försvårar en diskussion om vilken vapenexport Sverige ska ha. Det naturliga vore därför, som Lennart Rohdin (ledamot i EKR för folkpartiet) föreslår att det borde offentligt redovisas vilka ställningstaganden som ledamöterna i EKR har gjort.

Bloggar
Westerholm

Uppdatering. Nu bekräftar Lars Ångström (mp) i SvD vad jag skriver om offentlighet och sekretess.

5 kommentarer:

Gunnar Andrén sa...

Hej
Mark Klamberg har 100 procent rätt. Detta att partierna skulle vara informerade är ju jättenys.
Bra Mark.
Och Sveriges etermedier som uppenbart inte förstått vad absolut sekretess och straffansvar är, borde gå en grundkurs.
Samtidigt håller jag med fp-företrädaren Lennart Rohdin - med mnga år i exportkontrollrådet bakom sig, han har aldrig sagt ens flaska om vad som föregått där men många gånger tidigare givit uttyck för missnöje med graden av sekretess och bristen på offentlighet, att en utredning måste till som syftar till att minska henlighetsmakeriet - ty bakom sådant kan mången skumraskaffär döljas.
Bra, Lennart!
GA
8 mars 2012

Lars-Erick Forsgren sa...

Att partierna officiellt och totalt är informerade i och med vad som sagts och informerats om i EKR är måhända en överdrift.
Avtalet från 2005, som är det som det handlar om måste dock rimligen vara tillgängligt för riksdagen i och med KU-anmälan av Allan Widman och Birgitta Ohlson. Dessutom finns det ju (numera) på nätet och lär väl ha varit offentlig handling sedan november 2005!
Förfärande läsning.

Lars-Erick Forsgren sa...

Mark, du har säkert läst det, men för säkerhets skull. Betr avtalet med Saudi.
Artikel 2, pkt 1 b) Sverige vill bedriva signalspaning i samarbete med Saudi.

Mark Klamberg sa...

Ingen påstår att avtalet från 2005 är sekretessbelagt, det finns ju tillgängligt på regeringens hemsida. Som du själv påpekar ku-anmälde Widman och Ohlsson den socialdemokratiska regeringen för detta, allt i offentlighetens ljus.

Överenskommelsen från 2005 är ett ramavtal som fylls av senare projektavtal, t.ex. om en vapenfabrik. Det är projektavtalen som är sekretessbelagda.

Seved Monke Ajneståhl sa...

Men bekräftar inte detta att det finns brister i vårt demokratiska system? Om det är utformat så att detta kan inträffa så är det något som är gravt fel. Om våra folkvalda inte har någon möjlighet att få någon information om ärenden som dessa så bör detta genast ändras. Tanken med sekretess var knappast att den skulle användas på detta sätt?

Seved Monke Ajnestål