onsdag, mars 14, 2012

Några detaljer

Har börjat att läsa domen mot Lubanga och fokuserar på aspekter som är relevanta för min avhandling men som för övriga kan te sig helt ointressanta.

1. Har hittat ett uppenbart fel i domen. I stycke 110 anger domstolen att processreglementet ej innehåller krav på stödbevisning, enligt regel 63(3), det ska vara regel 63(4).

2. Domstolen anger i stycke 111 hur beviskravet "bortom rimligt tvivel" ska tillämpas i förhållande till indiciebevisning vilket bekräftar den tolkning som återfinns i min avhandling, mycket bra! Dock tråkigt att domstolen inte resonerar om hur bortom rimligt tvivel ska tillämpas i allmänhet. Kan konstatera att åklagaren i al-Bashir menar att beviskravet ska tillämpas på samma sätt för direkt bevisning och indiciebevisning (se para. 17) vilket överklagandekammaren inte kommenterar och därmed inte verkar ifrågasätta då den bifaller åklagarens överklagande.

Inga kommentarer: