onsdag, augusti 15, 2012

Diplomatisk asyl

Imorgon torsdag medverkar jag i TV4 nyhetsmorgon om Assange och diplomatisk asyl. Nedanstående länkar ger god bakgrund.

Docent Pål Wrange resonerar kring i) Får Ecuador skydda Assange? och ii) kan Storbritannien ingripa mot Ecuador? Professor Matthew Happold skriver om Asylfallet vid ICJ från 1950 och OAS-konventionen om diplomatisk asyl.

Artikel 12 i OAS-konventionen är intressant då den behandlar rätten för den asylsökande att lämna staten han/hon vistas i för att kunna färdas till den stat som beviljat asyl. OAS-konventionen gäller förvisso i Ecuador men inte i Storbritannien.

En sammanfattning av Wranges och Happolds analys: I asylfallet från 1950 förklarade ICJ att diplomatisk asyl finns inte i den allmänna folkrätten (se sid 15-16). Istället gäller artikel 41 i Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser, som anger att en ambassad inte får bryta mot värdlandets (i detta fall Storbritanniens) lagar, vilket man gör då man skyddar en misstänkt brottsling. Ecuador bryter alltså mot folkrätten. Storbritannien har möjlighet att protestera och vidta motåtgärder, exempelvis genom att helt eller delvis avbryta de diplomatiska förbindelserna med Ecuador. Om sådana motåtgärder är politiskt lämpliga och motiverade är en annan fråga som jag överlåter till andra att bedöma.

Uppdatering. Pål Wrange kommenterar saken i SvD1 och SvD2.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Betyder det att alla gånger folk fått skydd på t ex amerikanska ambassader i Kina och Sovjet etc, så har det varit brott mot folkrätten (eftersom de är brottslingar enligt lagarna i landet)?

Mark Klamberg sa...

Ja, man kan ha brutit mot Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser, är dock osäker på vilken omfattning detta skett på amerikanska ambassader. Jag känner bara till Mindszenty-fakllet men det kan finnas fler. Det får man väga mot det motstående intresset av att skydda politiskt förföljda som i sin tur kan rättfärdiga eventuella diplomatiska, politiska och ekonomiska kostnader.

I sammanhanget kan det vara värt att påpeka att flyktingskonventionen gör skillnad mellan personer som är förföljda pga politiska skäl (som omfattas av konventionens skydd) och personer som är eftersökta för "vanliga brott" (som ej är skyddade). OAS-konventionen bygger på samma princip. Det finns som bekant olika uppfattningar i vilken kategori Assange ska placeras.

Unknown sa...

Men att bryta mot folkrätten kan inte vara speciellt allvarligt, jämfört med att storma en ambassad! Den kinesiske aktivisten Chen Guangchen, som gömde sig på USAs ambassad i Peking, var ju också officiellt dömd för ett civilt brott, uppvigling vid demonstration.

Mark Klamberg sa...

Det var ungefär vad jag sa i TV4 Nyhetsmorgon, Storbritannien får inte storma ambassaden.