fredag, november 16, 2012

Gotovina och Markac frias

Den förra kroatiska generalen Gotovina och polischefen Markac har friats av överklagandekammaren för Jugoslavientribunalen (ICTY). Jag har blivit intervjuad av TT vilket återges av SvD. I intervjun uttalade jag mig i allmänna ordalag hur jag ser på Jugoslavientribunalen, dess oberoende och det faktum att överklagandekammaren kan ändra på beslut vilket kanske inte framgår av artikeln.

När det gäller detta specifika fall kan följande läggas till. Överklagandekammaren var oenig, majoriteten som rev upp domen från första instans bestod av tre domare, det fanns en minoritet på två domare som ville att den fällande domen skulle stå kvar. Att riva upp en dom med siffrorna 3-2 kan försvaga avgörandets tyngd.  Jag har läst delar av domen och minoritetens skiljaktiga mening. En avgörande fråga är om de kroatiska styrkorna beaktat proportionalitetsprincipen och försiktighetsprincipen när de riktat artellerield mot mål nära civila områden. Majoritetens resonemang i denna del är lite tunt, nämnda principer nämns knappast. Minoriteten är mer utförlig i denna del och kritiserar majoriteten för att den är så knapphändig. Det kan finnas fog för denna kritik. Det finns all anledning att återkomma för att diskutera hur övertygande majoritetens resonemang är.

En angränsade fråga är om Gotovina och Markac kan få kompensation för att varit frihetsberövade och nu är frikända. Det finns ingen sådan automatisk rätt. Det räcker inte med att åklagaren och/eller tribunalens första instans begått fel, det måste vara grava fel som skett med illvilligt uppsåt. Här vill jag hänvisa till Zigiranyirazo-fallet från systertribunalen för Rwanda (ICTR).

3 kommentarer:

Albert sa...

För några månader sedan skrev jag en kommentar om att tribunalen har dålig statistik när det gäller vilka etniska folkgrupper de dömt folk från. Iom frikännandet av de kroatiska generalerna blir den redan dåliga statistiken ännu sämre. Så dålig att Serbien idag meddelade att de nedgraderar sina förbindelser med tribunalen till rent tekniska. Knappast en framgång. Den här domen undergräver ytterligare tribunalens legitimitet.

Unknown sa...

Du skriver; "En avgörande fråga är om de kroatiska styrkorna beaktat proportionalitetsprincipen och försiktighetsprincipen när de riktat artellerield mot mål nära civila områden". Du väljer dock att att bortse ifrån avsikten att "Serberna skall försvinna" som dåvarande president Tudjman uttryckte på mötet inför Operation Storm.

Här har man t.o.m. ljudbevis för avsikten (du kan säkerligen få hjälp med översättning av någon i din närmaste krets):

http://www.youtube.com/watch?v=NvsOIYmW6wU

Dina kommentarer om det faktum att området var under FN:s beskydd i väntan på politisk lösning hade varit intressanta att läsa.

Den milslånga serbiska flyktingströmmen blev inte hjälpt utav några transportmedel för att lämna Krajina, skjuts i bussar var det inte tal om. Istället besköts flyktingarna (i vissa fall besinningslöst) under operationens gång.

Det är oroväckande hur man kan låta över 200 000 människor, barn, gamla,kvinnor och män rensas ut från ett område utan att NÅGON ställs till svars för detta.

Unknown sa...

Dessvärre kommer avgörandet att ge näring åt spekulationerna att Tribunalen tar politiska hänsyn. Frikännandet nu har en parallell i en fällande dom i Appellationskammaren i Vukovarmålet, där förstainstansen frikänt en av de huvudåtalade serberna.

Detta frikännande gick på tvärs mot den etablerade -och av kroater och bl.a USA hyllade -"sanningen" om vem som bar huvudansvaret för vissa övergrepp i Vukovar.