måndag, november 05, 2012

Två nyheter: NCT och GCHQ

DN skriver att såväl chefen som den biträdande chefen för underrättelsetjänsternas samarbetsorgan Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT) avgått. Det framgår att tidigare chefen Malena Rembe hade velat att NCT haft en gemensam databas istället för att vara beroende av att ha personal från de tre berörda myndigheterna (SÄPO, MUST och FRA) för att utföra en analys. Frågan är om denna databas skulle innehålla beydligt större mängder information än vad SÄPO får lagra eller om det bara handlar om att arbeta i samma system (som är fristående från SÄPO, MUST och FRA). Det senare har jag mindre problem med. Professor Wilhelm Agrell kommentar detta revirtänkande. Det påmminner om de revirstrider som kan ha förhindrat att 11/9-komplotten upptäcktes, se detta inlägg.

En annan nyhet var i The Guardian som berättar GCHQ (FRAS brittiska motsvarighet) ska samla information från Twitter och Facebook. Det talas i artikeln om att finna "meaningful patterns and relationships", dvs trafikanalys.

Inga kommentarer: