torsdag, februari 28, 2013

NSA använder sannolikhetsvärden för att rikta signalspaning

Det här verkar vara en intressant bok om NSA. I recensionen står det: "If the NSA wants to collect information on a specific target, it needs one additional piece of evidence besides its own "link-analysis" protocols, a computerized analysis that assigns probability scores to each potential target". Det här med 1) link-analys (trafikanalays), 2) sannoliketsvärden och 3) automatisering i signalspaning har jag försökt uppmärksammat tidigare, se sid. 530-531 denna artikel.

Ett centralt verktyg för att kunna identifiera vilken kommunikation som är relevant för innehållsbearbetning är trafikbearbetning. Förarbetena uttrycker det på följande sätt.

Trafikbearbetningen syftar till att bringa ordning i det skenbara kaos som det inhämtade materialet erbjuder. Härigenom kan man konstatera vem som kommunicerar med vem och varför. De uppfångade radiosignalerna identifieras och trafikmönster fastställs.

Med andra ord, FRA bearbetar trafiken och fastställer vilka trafikmönster som är intressanta. Trafikbearbetningen sker i efterhand genom analys av mönster i trafikdata, dvs. man fastställer vem som kommunicerar med vem. Detta ger myndigheten förmågan att avgöra till eller från vilka telefonadresser och IP-adresser som kommunikationen behöver granskas närmare. Kryptering av innehållet i ett meddelande erbjuder inget skydd mot trafikbearbetning, eftersom det endast förutsätter tillgång till trafikdata. Trafikbearbetning benämns ibland även som trafikanalys.
Förarbetena förklarar inte hur FRA genom trafikbearbetning kan identifiera ”varför” viss kommunikation äger rum. Följande resonemang kan erbjuda en tänkbar förklaring. Om FRA först identifierar vem som kommunicerar med vem och med vilken frekvens (intensitet) denna kommunikation äger rum kan myndigheten även dra andra slutsatser. FRA kan avgöra om dessa personer tillhör en fast grupp eller ett lösare nätverk, vem som är ledare för denna grupp samt om deras kommunikation kan kopplas till aktivitet som är känd genom andra informationskällor. I en amerikansk studie beskriver National Research Council hur brottsbekämpande myndigheter använder metoder (Data Mining) för att identifiera mönster som i regel är kopplad till terrorverksamhet. Liknande metoder för trafikanalys kan i militära sammanhang ge indikationer på att ytterligare förband förts in i ett område, eller att förband försvunnit därifrån. På sådant sätt kan myndigheter som FRA göra mer eller mindre säkra slutsatser om varför en viss kommunikation äger rum. Det finns en viss grad av osäkerhet i slutsatser som endast grundas på trafikbearbetning varför de ska hanteras med försiktighet. 
Samt sid. 102-103 i denna artikel.
Public authorities as well as private parties hold transactional records, for example 1) applications for passports, visas, work permits and drivers’ licenses; 2) credit and debit card transactions; 3) automated teller machine (ATM) withdrawals; 4) airline and rental car reservations; 5) in the context of this article: Internet access, records of phone calls and e-mail messages. The fact that all of the data in question are in digital form means that increasingly powerful tools - such as automated data mining - can be used to analyze it. ...  
In a report from the U.S. National Research Council the following definitions on two different data mining techniques are provided. Subject-based data mining uses an initiating individual or other datum that is considered, based on other information, to be of high interest, and the goal is to determine what other persons or financial transactions or movements, etc., are related to that initiating datum. This data mining technique simply expands and automates what a police detective or intelligence analyst would carry out with sufficient time. Patternbased data mining looks for patterns (including anomalous data patterns) that might be associated with terrorist activity —these patterns might be regarded as small signals in a large ocean of noise. In its report, the National Research Council Such presents the conclusion that automated terrorist identification is not technically feasible because the notion of an anomalous pattern - in the absence of some well-defined ideas of what might constitute a threatening pattern - is likely to be associated with many more benign activities than terrorist activities. It is argued that the utility of pattern-based data mining is found primarily if not exclusively in its role in helping humans to prioritize attention and deploy scarce investigative resources.
Källhänvisningar finns i de länkade artiklarna.

1 kommentar:

Blogger sa...

With RentalCars you can discover the cheapest car hires at over 49000 locations globally.