lördag, februari 16, 2013

Samhällsvetenskaplig metod - tvärvetenskapligt inslag eller grund för rättsvetenskapen?

Till min vänner inom akademin: ska man se samhällsvetenskaplig metod som ett tvärvetenskapligt inslag eller grund för rättsvetenskapen? Mitt intryck är att vi rättsvetare har en tendens att klassificera samhällsvetenskapliga metoder som tvärvetenskap när det i många fall handlar om att rättsvetenskap istället borde ses som en gren av samhällsvetenskap där vissa metoder är gemensamma. Vad tycker ni?

Fick denna tanke efter att ha läst Rapley (kapitel 15 i Silverman "Qualitative Research")

1 kommentar:

Johan sa...

Jag jobbar mycket tillsammans med rättsvetare, och skulle nog svara, utifrån mitt samhällsvetarperspektiv: (b). Den bästa rättsvetenskapen är samhällsvetenskaplig till sin metodologi (vilket också inkluderar ett samhällsvetenskapligt teoritänk). Ibland – särskilt i Skandinavien – tycks dock rättsvetenskapen ligga närmast inte samhällsvetenskap, utan teologi. Kanske har det teologi-lika sättet att göra juridik dock större nytta i utbildningen av praktiker?