torsdag, juni 20, 2013

Folkmordsdom i Stockholms tingsrätt

Stockholms tingsrätt ska idag kl. 11 meddela dom i mål som rör folkmord vilket blir första gången ett sådant brott prövas i svensk domstol. När svensk media har rapporterat om saken har ibland jämförelser gjorts med det norska mål som avgjordes den 14 februari 2013. Här finns en bakgrund till målet, bl.a. varför brister i norsk lagstiftning gjorde att den tilltalade åtalades för mord och inte folkmord.

Finns det fler fall i nationella domstolar vid sidan av de mål som avgjorts vid den internationella tribunalen för Rwanda (ICTR) i Arusha?

Viss vägledning kan man få genom Oxford Reports on International Law (som jag har bidragit till). Då hittar jag följande fall.

1. Kanada, Munyaneza, 22 maj 2009. Målet gällde folkmord, krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten i prefekturen Butare, Rwanda. Den tilltalade fälldespå samtliga åtalspunkter.

2. Rwandas överinstans (Ruhengeri ej att förväxla med ICTY). Semivumbi m.fl. Målet gällde folkmord. Fyra av de fem tilltalade fälldes för folkmord, en frikändes.

Därutöver finns en rad fall som gäller prövning av uppehållstillstånd/asyl avseende personer som misstänks ha medverkat i folkmordet samt utlämning av personer till Rwanda för rättegångar avseende folkmord i nämnda land.

Nedan finns andra fall som rör folkmord men inte Rwanda.

1. Nederländerna, Van Anraat, 9 maj 2007, Målet gällde en nederländsk affärsmans inblandning i användning av kemiska vapen gentemot och folkmordet av kurder i Irak. Van Anraat friades vad avser folkmord men fälldes för medverkan till krigsförbrytelser.

2. Tyskland, Sokolović, 21 februari 2001. Målet gällde folkmord i Bosnien och Hercegovina. Den tilltalade dömdes för medverkan till folkmord och krigsförbrytelser.

3. Tyskland, Jorgic, 12 december 2000, Målet gällde bl.a. folkmord i Bosnien och Hercegovina. Den tilltalade dömdes för flera brott, inklusive folkmord.

Här finns mina tidigare inlägg om folkmord och denna post rör det nu aktuella målet.

För journalister som vill skriva om dagens dom skulle jag rekommendera ett samtal till domare Lennart Aspegren. Han var domare i Akeyesumålet vid ICTR, det var den första domen någonsin med rubriceringen folkmord i en internationell tribunal/domstol. I Nurnberg åtalades inte under rubriceringen folkmord eftersom begreppet "folkmord" ej var etablerat när Nurnbergtribunalens stadga författades. Akeyesumålet är en av de största milstolparna vad avser internationell rättvisa. Jag anser inte att vi i Sverige har visat tillräckligt mycket värde och intresse i att en svensk var en av tre domare som avkunnade denna historiska dom. Stockholms Universitet gör sin del genom att Aspegren blir hedersdoktor med promovering den 27 september 2013, läs mer här. Lennart Aspegren medverkar också på Stockholms Universitets specialkurs "International Criminal Law" för vilken jag är kursföreståndare.

För lättillgänglig bakgrundsinformation om brottet folkmord skulle jag rekommendera utredningen "Internationella brott och svensk jurisdiction", SOU 2002:98, särskilt del B avsnitt 10.2 sid. 232-234.

Uppdatering. Här är intervju med mig i Expressen and SR Radio Sweden.

Inga kommentarer: