måndag, september 09, 2013

Intervju i SR Ekot om FRAs utbyte med andra länder

Med anledning av DNs (även Metros) rapportering är jag intervjuad i SR Ekot om FRAs utbyte med andra länder, läs här och lyssna här.

1 kommentar:

Unknown sa...

Mycket bra. Visst är det ett anständighetskrav att FRA redovisar sina trafikvolymer. Det håller inte att ständigt hänvisa till den bekväma sekretessen och att FRA:s "förmåga" inte får röjas. Det enda som detta visar är snarare FRA:s och regeringens oförmåga att tala klarspråk.

Försvarsunderrättelsedomstolen får också gärna redovisa på vilka grunder man skulle kunna förvägra FRA att massinhämta trafikdata i utvecklingsverksamheten. Som lagen och förarbetena är utformade är det svårt att finna något som domstolen skulle kunna luta sig emot. Det slås ju fast att trafikdatainhämtningen är nödvändig för försvarsunderrättelseverksamheten. Och samma trafikdata som insamlats för ett visst syfte kan uppenbarligen senare användas i ett annat. Djävulen finns i detaljerna.

Och som kronan på verket kan hela klabbet skickas på export till utländska samarbetspartners.