måndag, december 09, 2013

Jag är felciterad i DN

I fredags blev jag intervjuad av DN om FRAs underrättelseverksamhet riktad mot ryska företag i energisektorn. Journalistens fråga och mitt svar på nätet blev följande (länk):

Ser du inga problem med FRA:s signalspaning mot Ryssland och Baltikum?

– Det jag tycker är problematiskt är när man samlar in mängder av information om privatpersoner så väldigt brett. Spaning mot stater och företag inom enerigsektorn, som står nära stater, ser jag som mindre problematiskt.

Det stämmer också med det citat som jag fick se och godkännna före publicering lördagen den 7 december 2013 på nätet.

I papperstidningen den 8 december 2013 kan man läsa följande citat av mig.
- FRAs massavlyssning av privatpersoner är mer problematisk

Citatet blir fel eftersom jag menar att ordet "massavlyssning" leder tankarna fel, det ger intrycket av att FRA läser väldigt många meddelanden och lyssnar på väldigt många samtal. Jag hävdar istället att FRas avlyssning är relativt begränsad medan inhämtningen och lagringen av trafikdata/metadata (vem som kommunicerar med vem) är väldigt omfattande. Jag har talat med journalisten och detta är ingen större sak men då jag påstår att regeringen beskriver FRAs verksamhet på ett felaktigt sätt (genom att mörka lagringen av trafikdata/metadata) så är det viktigt att jag på detta sätt korrigerar. Jag har vid flera tillfällen anmärkt på att journalister på ett felaktigt sätt talar om FRAs avlyssning, mer lämpligt är att tala om övervakning, insamling, och lagring av uppgifter, då blir det olyckligt med citat där jag verkar falla i samma fälla.

Jag försökte i SVT Agenda vara överpedagogiskt genom att illustrera skillnaden mellan avlyssning och övervakning med ett kuvert.

Inga kommentarer: