torsdag, oktober 20, 2016

Signalspaning i Finland

Jag är intervjuad i Hufvudstadsbladet under rubriken "Rysk datamanöver skyndar på finsk lag". Det finns ytterligare intressant artikel i samma tidning: "Här övervakas Finlands datatrafik".

1 kommentar:

Jocke B sa...

Intressant.

Nu har också Datainspektionen granskat FRA på nytt:
http://www.datainspektionen.se/Documents/beslut/2016-10-24-fra.pdf

Det är närmast en déjà-vu-upplevelse att ta del av rapporten. Inte mycket verkar ha hänt sedan 2010, mer än att trafikvolymerna ökat hos FRA. Man kan bland annat lägga märke till denna passus i DI:s rapport:

Datainspektionen kan konstatera att inhämtningen av signaler i tråd har ökat successivt sedan LSF trädde ikraft och att den bedömning som inspektionen gjorde i sin rapport från 2010 – att det fanns en relativt hög sannolikhet för att personer som kommunicerar i signalbärare som FRA bedriver inhämtning mot kommer att få uppgifter om sin kommunikation sparade hos FRA i form av trafikdata – var korrekt.

Och kanske att någon borde påminna FRA om följande (ur Lagrådets yttrande om FRA-lagen 2007):

Lagrådet anmärker att detta intrång, i motsats till vad som anges i lagrådsremissen men i enlighet med vad som har anförts av vissa remissinstanser, sker redan genom att staten bereder sig tillgång till teletrafiken och inte först när ett visst meddelande avskils för analys genom sökbegreppen. Karaktären av intrång förringas inte av att sökningen sker med automatiserad behandling.