tisdag, mars 19, 2002

Aftonbladet Ungt Val: Se ungdomarna i vården

Aftonbladet Ungt Val den 19 mars 2002

Se ungdomarna i vården

Inför vårdgaranti för anorektiker och gratis p-piller.

I vården är det viktigt
att hälsoproblem som särskilt drabbar ungdomar får ökad uppmärksamhet. Jag vill uppmärksamma framförallt två åtgärder som skulle främja ungdomars hälsa - införandet av en vårdgaranti för anorektiker samt gratis p-piller.

Var femte sjuårig svensk flicka har bantat någon gång. Nästan 60 procent av tjejerna i årskurs nio upplever att de är för tjocka. Tiotusentals kvinnor i har svultit sig själva till svår anorexi. I Sverige, världens mest jämställda land, vill en del flickor tyna bort för att de inte orkar leva upp till de sjuka skönhetsideal som förmedlas av media, reklam och hela utseendefixeringsindustrin. Ingen kvinna undgår idealen.

Utseendefixeringen har ökat de senaste åren och resultatet blir att allt fler, främst yngre kvinnor, mår mycket dåligt psykiskt. Skönhetstävlingar som Fröken Sverige och Miss Universum skapar, utvecklar och befäster hemska kvinnoideal och värderingar liksom traditionella könsroller.

Många tjejer strular med maten från och till som ett led av utseendefixeringen. Ett stort antal drabbas av ätstörningar som anorexi eller bulimi, sjukdomar som har blivit stort problem i dagens samhälle. Den svenska sjukvården avvisar dock ofta människor med matmissbruk med motiveringen att de inte är tillräckligt sjuka.

Vid sidan om att arbeta för att förändra skadliga skönhetsideal i vårt samhälle så måste vi ge stöd till de ungdomar, oftast flickor som lider av anorexi. Information om ätstörningar, symptomen och anledningarna till dem, måste ökas och förbättras i skolundervisningen. Ett första stort steg framåt vore om samtliga landsting införde för sina sjukhus en vårdgaranti för anorektiker, inom en vecka ska man få en individuell vård- och hälsoplan.

P-piller har varit en del av den jämställdhetsrevolution som under 1900-talet gett - inte minst unga kvinnor - en möjlighet att själv aktivt kunna ta makten över sitt eget liv. Med effektiva preventivmedel har kvinnor fått en ökad makt över sin kropp. Därför är det viktigt att p-piller och preventivmedel är tillgängliga för ungdomar. Ett andra stort steg framåt vore om vårdcentraler efter kontakt med ungdomar kunde skriva ut gratis recept på p-piller.

Vården måste förbättras för oss ungdomar. Vårdgaranti för anorektiker och gratis p-piller är en viktig början.

Mark Klamberg, 1:e vice ordförande, Liberala Ungdomsförbundet

Inga kommentarer: