fredag, mars 01, 2002

Nerikes Allehanda mfl: Låg social trygghet skapar tullmurar

Nerikes Allehanda mfl mars 2002

Låg social trygghet skapar tullmurar

Inför det amerikanska presidentvalet där kampen stod mellan George W. Bush och Al Gore var det många oroade sig för vad en republikansk seger skulle innebära för aborträtten, dödsstraffet, fattigdomsbekämpning i det egna landet samt USA:s relationer till omvärlden i frågor gällande miljö och nedrustning. Därför var det en självklarhet för många svenska liberaler att en demokratisk seger med Al Gore var att föredra. Det finns dock personer och organisationer som samtidigt hävdar att de kämpar för en frihetlig linje, stödde George W. Bush med hänvisning till hans frihandelsvänliga politik. Vid Bushs besök i Sverige förra året stack ungmoderaterna hakan med paroller som ”We love Bush”, hans frihandelsvänliga politik vägde tyngre än republikanska dödstraffsanhängare och abortmotstånd. Därför är det ironiskt att det som utmålades som Bushs starka sida inte är mer än en bluff, när USA nu inför tullmurar mot bl a svenskt stål.

Hur kan det komma sig att USA med Bush i spetsen, utmålade av vissa som marknadsekonomins främsta förkämpar nu har trampat ner sig i samma frihandelfientliga träsk där vi återfinner många av globaliseringsmotståndarna? Det kortsiktiga egenintresset att säkra arbete har vägt tyngre än den som på lång sikt skapar ekonomiskt välstånd. De amerikanska stålbolagen har inte anpassat sig och effektiviserat sin verksamhet. Tullmurarna kommer med konstgjord andning att hålla de amerikanska jobben vid liv, samtidigt som än fler arbetare i omvärlden drabbas, handelskriget kan spridas till andra områden än stål, med tullmurar blir alla förlorare.

Svaret på frågan varför Bush frihandelsvänliga retorik skiljer sig så mycket från den verkliga protektionistiska politiken kan dock sökas även i frånvaron av social trygghet för stora grupper i det amerikanska samhället. Av medias rapportering framgår det att många av de amerikanska stålbolagen står inför konkurshot. Till skillnad från Sverige tryggas inte gamla stålarbetares pensioner av statliga försäkringssystem, i USA är det de gamla arbetsgivarna som står som garant för pensionen. Samma öde hotar de pensionärer som ställts på bar backe efter energijätten Enrons konkurs. Inför hotet av konkurser och tusentals människor med värdelösa pensionsavtal så kan vi lättare förstå USA:s politik, det gör den dock inte mindre förkastlig. De krafter som vill avveckla statliga trygghetssystem och övergå till helt privata lösningar, de finns såväl hos amerikanska republikaner som svenska ungmoderater, företräder därför en politik som skapar den sämsta grunden för en frihandelsvänlig politik. Om vi vill ha en värld där tullarna är förpassade till historien, om vi bejakar globalisering och att företag tävlar på lika villkor, så krävs det att företag kan omstruktureras, effektiviseras gå i konkurs utan att människor förlorar sin grundläggande trygghet. Att företag går omkull är naturligt och oundvikligt, att människor förlorar sina pensioner är oacceptabelt. Därför krävs det en stark och solidarisk välfärdsstat.


Mark Klamberg
1:e vice ordförande Liberala Ungdomsförbundet

Inga kommentarer: