onsdag, oktober 02, 2002

Gefle Dagblad: Folkpartiet krävs på besked

Gefle Dagblad den 2 oktober 2002
Trollhättans Tidning den 2 oktober 2002
Elfsborgs Läns Allehanda den 2 oktober 2002
Trelleborgs Allehanda den 2 oktober 2002
Tidningen Ångermanland den 3 oktober 2002
Motala Tidning den 3 oktober 2002
Bergslagsposten den 7 oktober 2002

Folkpartiet krävs på besked
I juni röstade Sveriges riksdag för förslaget att homosexuella ska kunna prövas för adoption på samma villkor som heterosexuella. När LUF för över tjugo år sedan, som första svenska partipolitiska organisation, aktivt tog ställning för homosexuella som föräldrar var etablissemangets stöd obefintligt. Homoadoptionsbeslutet var därför en stor delseger i den liberala kampen för ett tolerant samhälle, en kamp som är långt ifrån fullbordad. I denna kamp tog folkpartiet liberalerna ställning för lika villkor.

Nästa beslut som står på riksdagens dagordning när det gäller HBT-frågor (homo-, bi och trans-frågor) är lesbiska kvinnors möjlighet att insemineras på sjukhus i Sverige på samma villkor som heterosexuella kvinnor. Frågan är inte om lesbiska kvinnor kommer att skaffa barn på detta sätt utan hur. Genom opionsundersökningar utförda år 2000 av SCB framgår det att 44% av de lesbiska kvinnorna kan tänka sig att insemineras utomlands, om sjukhusinsemination tillåts i Sverige sjunker denna siffra till 2%. Detta vore en vinst för barnet eftersom hon eller han skulle få möjligheten att få reda på vem fadern är. Därför ska riksdagen ta ställning för lesbiskas rätt att insemineras på samma villkor som heterosexuella kvinnor.

De samlade resultaten från svenska såväl som utländsk forskning visar att biologiska barn från insemination av lesbiska jämfört med barn som inseminerats i heterosexuella förhållanden, inte på något sätt utvecklas annorlunda. Regeringen har tillsatt en utredning i syfte att ge underlag inför ett riksdagsbeslut. I avvaktan på denna utredning har bl a socialdemokraterna och folkpartiet liberalerna ej gett besked hur de ska ta ställning.
Därför kommer vi i liberala ungdomsförbundet att lyfta fram relevant forskning, fördelarna för barnen samt övertygelsen om att lesbiska kvinnor kan vara lika goda föräldrar och ge lika mycket kärlek som heterosexuella föräldrar.

Fördomar, förtryck och våld mot homosexuella finns fortfarande och måste utplånas. Om folkpartiet menar allvar med sin liberala övertygelse är detta inget svårt beslut. Till och med de värdekonservativa moderaterna har tagit ställning för lesbiska kvinnors rätt att insemineras. Därför kräver jag folkpartiet på besked.

Mark Klamberg
1:e vice ordförande Liberala Ungdomsförbundet

Inga kommentarer: