tisdag, oktober 22, 2002

Expressen: Mörkret i Lund

Expressen den 22 oktober 2002

Mörkret i Lund
Juridiska föreningen i Stockholm lockar till fest med affisch på en fjärrstyrd kvinna. Kvinnan styrs genom knappar med kommandon som "ta pillret", "hämta öl", "tvätta", "tänk", "massage", "strippa", "bakväg", "sug av" och "pöka\". Tyvärr är denna omvandling av kvinna till ett föremål inte en unik företeelse i juristsammanhang. Detta är allvarligt eftersom jurister är en mycket viktig och inflytelserik yrkesgrupp.

Om jurister i olika delar av samhället behåller ett snedvridet könsrollstänkande så bevaras de ojämställda strukturerna. Det handlar om att det finns orättvisa löner och om hur lagar utformas, respekteras och genomdrivs utifrån ett manligt perspektiv. Varför tas inga krafttag mot våld som särskilt drabbar kvinnor? Varför kan det faktum att en kvinna druckit alkohol göra att sex mot kvinnans vilja inte betraktas som våldtäkt? Detta gör mig förbannad som feminist!

Under min tid på juristlinjen i Lund fick jag höra att det var ekonomiskt motiverat att ge kvinnor lägre lön, eftersom de var sjuka på grund av menstruation och också hemma med barnen oftare. Några studenter höjde sin röst. En studiekamrat till mig berättade hur hon hälsades välkommen till sina juridikstudier. Läraren målade upp en lysande framtid för de manliga studenterna - de skulle tillhöra samhällets elit. De kvinnliga studenterna skulle bli de mest välutbildade hemmafruarna. Hur kan detta ske, när kvinnor är i majoritet bland juriststudenterna är kvinnor och i högre grad genomför den viktiga tingstjänstgöringen? Uppenbarligen hävdar de ansvariga vid våra juristutbildningar inte tillräckligt tydligt värderingar om jämställdhet.

Inom många akademiska discipliner börjar studierna med teori- och metodkurser. Dessa kurser tar upp olika perspektiv, varav ett är det feministiska. När jag läste juridik hade vi teori- och metodkurserna först i slutet, efter tre års studier. Vi lärde oss mycket om nyttotänkande, rättvisa och nationalekonomiska teorier. Jag saknade det feministiska perspektivet. Med nedstämmande exempel från våra lärosäten skulle jag vilja föreslå att det införs moment i början av juristutbildningen där det feministiska perspektivet presenteras.

När det gällde affischerna med den fjärrstyrda kvinnan svarade juridikprofessorn Anders Victorin att \"Affischerna borde sitta kvar. Att riva ned dem var ett övertramp. Något litet utrymme för studentikosa skämt och satir skall väl kunna finnas innan moralens väktare griper in!\". Vi måste försäkra oss om att framtidens makthavare är jämställdhetsmärkta. Detta handlar inte bara om jurister och universitet. Sitt inte tysta i studiebänken, höj er röst i studentföreningen och hävda vad som är rätt på arbetsplatsen!

Mark Klamberg
1:e vice ordförande Liberala Ungdomsförbundet

Inga kommentarer: