söndag, juni 10, 2007

Frivilligorganisatiorna pressar Kina

I Aftonbladet har FN-förbundet, Svenska Freds och Amnesty skrivit en artikel om Kinas ansvar för situationen i Darfur som har samma budskap som min artikel i Expressen. De skriver liksom mig om ett upphörande av kinesiska vapenleveranser till Sudan och införandet av en flygförbudszon. Därutöver väcker de tanken om ekonomiska sanktioner - bra! På DN debatt samma dag framför tretton ledamöter av Svenska Akademien krav beträffande mänskliga rättigheter i Kina. Min förhoppning är att budskapet har gått hem hos den kinesiska regeringen - de mänskliga rättigheterna måste respekteras oavsett om man befinner sig i Darfur, Beijing eller Stockholm.

Mark Klamberg

Inga kommentarer: