lördag, juni 30, 2007

Kony måste ställas till svars för sina brott

Norra Uganda har under flera år plågats av Kony och Herrens motståndsarmé, som anklagas för grova förbrytelser som massvåldtäkter, tvångsrekrytering av barnsoldater och mord. Sedan den 6 oktober 2005 har internationella brottmålsdomstolen (ICC) utfärdat arresteringsordrar gällande Kony och tre andra LRA-ledare. Detta har satt tryck på LRA som kommit till förhandlingsbordet och erbjudit fred i utbyte mot amnesti. Idag rapporterar DN och SvD att den Uganadas regering gått med på att ICC:s utredning ska ersättas av "rättsskipning med inslag av traditionella sedvänjor"- även känt som Mato Oput. Av rapportering i den ugandiska tidningen The Monitor framgår det att Kony och hans kumpaner i praktiken fått straffrihet. Förutom att det strider mot såväl andemeningen som texten i ICC:s stadga anser jag inte att straffrihet är en god grund för en varaktig fred. Kränkningarna av de mänskliga rättigheterna i norra Uganda är en angelägenhet för hela världssamfundet. En bättre lösning i syfte att få till stånd ett fredsavtal - ur såväl moralisk som juridisk synvinkel - vore om FN:s säkerhetsråd - enligt den möjlighet som ges av artikel 16 i ICC:s stadga - sköt upp åtalen med ett år (vilket senare kan förlängas). För eller senare måste Kony ställas till svars för sina brott.

Mark Klamberg

Inga kommentarer: