torsdag, februari 14, 2008

Ett förslag som rör Arktis

Som examinator måste jag skriva och rätta tentafrågor. Vi brukar ofta ha med en fråga om havsrätt och eftersom det smältande Arktis (Nordpolen) är mer aktuellt än någonsin funderade jag inför höstterminens omtenta (2007) om det fanns en folkrättslig aspekt på problemet. Eftersom det blev för mycket de lege ferenda (den önskvärda rätten) i kontrast till de lege lata (den gällande rätten) fick studenterna aldrig denna fråga på sin tenta. Det blev en fråga om gasledningen i Östersjön istället, vilket jag kommenterat i ett tidigare inlägg.

Vad beträffar Arktis, blev det en artikel i Sundsvalls Tidning och Tidningen NU. Vidare lyckades jag övertyga riksdagsledamot Birgitta Ohlsson om att ställa en fråga i riksdagen som utrikesminister Carl Bildt besvarat.

För att sammanfatta, jag är inspirerad av skyddet av Antarktis (Sydpolen) och menar att ett marinreservat ska inrättas beträffande Arktis. Som folkrättsjurist är jag medveten om att lösningen för Antarktis inte kan överföras oförändrad till Arktis, vilket jag påpekar i mina artiklar. Det förstnämnda är ju ett land omgivet av hav, medan det senare är ett hav omgivet av land.

Som svar på Birgitta Ohlssons fråga skriver Carl Bildt bl.a.:

"Genom EU driver Sverige också på för etableringen av ett internationellt ramverk, i anslutning till havsrättskonventionen, för åtgärder för att bevara och skydda den marinbiologiska mångfalden i djuphaven utanför nationell jurisdiktion, inklusive etablering av marina skyddade områden. ... Inför Sveriges ordförandeskap i Arktiska rådet 2011–2013 hoppas jag att arbetet med att bevara och skydda den marina miljön i Arktis har kommit bra mycket längre än i dag. Sverige kommer att fortsätta att vara pådrivande i detta arbete."

Det var faktiskt mer än vad jag hoppades på. Det kanske är möjligt att regeringen kommer att driva frågan om inrättandet av marinreservat Arktis? I vilket fall som helst, har jag även genom mitt partipolitiska fritidsengagemang lyckats få folkpartiet Stockholm att ställa sig bakom förslaget inom ramen för det pågående klimatsamrådet. Jag har även varit i kontakt med riksdagsledamot Carl B Hamilton som leder folkpartiets klimatkommission. Vi får se hur långt förslaget bär.

Inga kommentarer: