onsdag, juni 11, 2008

Folkpartiets gräsrötter vill inte ha FRA-lagen

Folkpartiet har under våren genomfört ett integritetssamråd, men anmärkningsvärt nog har arbetsgruppen blivit instruerade att inte ta ta upp FRA-frågan eftersom saken redan varit avgjord av folkpartiets riksdagsgrupp. Talande nog innehåller frågorna på sidan 14 och 15 ingenting om FRA-frågan. Som Folkpartiet Östermalms ordförande och gräsrotsaktiv tycker jag användandet av samråd är utmärkt, men om inte den mest brännande och aktuella frågan lyfts upp till debatt så riskerar samrådet att betraktas som en skenmanöver. Lyckligtvis nog har bl.a. Folkpartiet Stockholm tagit tillfället i akt och sagt nej till FRA-förslaget i sitt samrådssvar.

Jag upplever att FRA-frågan hanteras inom folkpatiet på samma som det impopulära förslaget om övergångsregler. När Folkpartiets valplattform inför Europaparlamentsvalet juni 2004 skulle antas mars/april 2004 av ett särskilt representantskap var beskedet att frågan om övergångsregler inte skulle hanteras eftersom det ej var en fråga för Europaparlament. En vecka senare byter folkpartiets riksdagsgrupp fot och är för övergångsregler. Övergångsregler skulle bli samma valvinnare som språktestet blev i det föregående riksdagsvalet. Vi vet alla hur det gick - folkpartiets gräsrötter tappade lusten att driva valrörelse och partiet gick bakåt. Vad ska vi ha representanskap och samråd till om de kontroversiella frågorna inte är föremål för diskussion?

När Folkpartiet Stockholm diskuterade integritetssamrådet var det ingen representant för folkpartiets riksdagsgrupp eller regeringsrepresentant som försvarade förslaget. Det verkar inte som någon folkpartist stöder förslaget i sak. Enstaka folkpartister har i media uttryckt stöd för förslaget, men mitt intryck är att detta sker, liksom med övergångsreglerna, utan äkta övertygelse.

Till sakfrågan. Det ingrepp i den personliga integriteten som FRA-förslaget innebär är oproportionellt och onödigt. Jag tror att vi måste acceptera en viss risk för brottslighet i ett demokratiskt och öppet samhälle. Ett samhälle helt befriat från brott går endast att uppnå i stater med total kontroll och jag betackar mig för att Sverige ska gå i den riktningen. När totatalitära stater övervakar sina medborgares internetanvändning uttrycker svenska politiker bestörtning, varför ska vi öppna upp för samma möjlighet av maktmissbruk? Det som börjar med en begränsad övervakning kan relativt snabbt byggas ut. Låt oss sätta stopp redan nu.

I media och blogosfären
Expressen, Expressen, Aftonbladet, Johan Ingarö och Leiph Berggren

Inga kommentarer: