tisdag, juni 17, 2008

Jurister bör frukta FRA-lagen

Veckans Krönika i Dagens Juridik den 17 juni 2008

Jurister bör frukta FRA-lagen

Regeringen vill att riksdagen den 18 juni ska ändra lagen så att Försvarets radioanstalt FRA ska kunna ta del av all telefon- och internettrafik som passerar landets gränser. Nästan all kommunikation, även inom Sverige, passerar idag gränsen och kommer därmed att avlyssnas. Internet och modern telekommunikation tar inte fågelvägen utan använder de kablar där det är minst trafik, oberoende om detta för ett meddelande från Norrmalmstorg till Kista via Sverige, Tyskland eller USA. FRA kommer under en femårsperiod att få 200 miljoner kronor för utbyggnad av sin avlyssningsförmåga. Vi jurister, oberoende om vi är forskare eller praktiker bör frukta FRA-lagen om den blir verklighet.

Den praktiserande juristen måste förstå att det handlar om avlyssning utan domstolsprövning, oberoende förhands - och efterkontroll och effektiva rättsmedel saknas vid överträdelser. Anne Ramberg, generalsekreterare i Advokatsamfundet, har pekat på att begrepp som advokatsekretess och meddelarskydd därmed riskerar att få ett illusoriskt innehåll. Kommunikation via telefon- och internet mellan advokat och klient kan komma att fångas upp av FRA:s spaning och hamna på en handläggares bord. Förespråkarna för lagen skulle svara att i sådana situationer kommer meddelandet att raderas, men kränkningen av sekretessen har redan inträffat. Handen på hjärtat, har du förtroende för att handläggarna vid FRA alltid kommer att följa instruktionerna och aldrig lämna er kommunikation till obehöriga?

Det sägs att med rent mjöl i påsen har man inget att frukta. De som liksom mig tar upp terrorism och extremism i sin undervisning och forskning riskerar att fångas av FRA:s garn. I andra europeiska länder finns motsvarande system. Förra året genomsöktes den tyske sociologen Andrej Holms lägenhet av polisen, var på han arresterades eftersom han forskade om extremistgruppers aktivism i städer och hade gjort internetsökningar på ord som används i tyska vänsterkretsar, t.ex. "social statushöjning av ett stadsområde" och "orättvisa". Även om vi inte har haft några större terrordåd i Sverige måste forskningen få undersöka dessa frågor med akademisk frihet. Många kommer säkert att ändra sitt beteende med införandet av den nya lagen vilket är en förlust i sig.

Justitiedepartementet har länge varit motståndare till lagen. I deras remissvar kan vi läsa att förslaget "innebär ett integritetsintrång som saknar motstycke i ett internationellt perspektiv." Säpo skriver i sitt remissvar att det är "fråga om en massiv telefonavlyssning och förslaget innebär en kränkning av enskilds integritet som vida överstiger den kränkning som förslagen om buggning och preventiva tvångsmedel sammantaget innebär." De förändringar som vidtagits efter remissvaren är otillräckliga. De rättssäkerhetsgarantier som rättegångsbalken föreskriver förbigås fortfarande. Anders Eriksson, i dag ordförande för nya Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, tidigare Säpochef anser att det nuvarande förslaget brister i rättssäkerhet och han ifrågasätter om det är förenligt med grundlagen.

Brottslighet måste bekämpas, men total laglydnad och kontroll kan aldrig uppnås i ett fritt och öppet samhälle. FRA-förslaget ger associationer till det Orwellska samhället, varför det bör förkastas. Med de rådande majoritetsförhållandena i riksdagen kommer förslaget att bifallas. Det krävs att fyra borgerliga riksdagsledamöter går emot sina partier för att förslaget ska falla. Min uppmaning till dig är att du som jurist kontaktar din riksdagsledamot och argumenterar för ett nej till förslaget. Annars har vi alla anledning att frukta FRA-lagen.

Inga kommentarer: