måndag, juli 28, 2008

Brev till folkpartiet Östermalms medlemmar

Till folkpartiet Östermalms medlemmar, kopia av e-post skickat den 22 juli 2008, även publicerad hos FP-Östermalm

För kännedom skickat till de sex folkpartisterna samt övriga folkpartistiska riksdagsledamöter från Stockholms stad och Stockholms län

Idag den 22 juli 2008 lanserades nätverket “Borgerligt Nej till FRA-lagen” på DN Debatt. Samtidigt har en hemsida skapats där du kan ansluta dig till detta upprop. Uppropet är öppet för alla borgerliga sympatisörer, oberoende av partitillhörighet och utan krav på partimedlemskap. Gå med i uppropet!

Efter enhälligt stöd i lokalföreningens styrelse agerade Folkpartiet Östermalm tillsammans med andra lokalföreningar i Stockholm, folkpartiet Stockholms stad och länsförbundet i Stockholm för att riksdagen den 18 juni 2008 skulle förkasta lagförslaget. Mycket goda initiativ togs också av Liberala Ungdomsförbundet och andra länsförbund. Tyvärr misslyckades vi den 18 juni och flera gamla, duktiga medlemmar har lämnat vår lokalförening på grund av detta. Vid förfrågan från media har det visat sig att endast en femtedel av folkpartiets länsförbund stöder FRA-lagen.

Nu har vi fått en ny chans. Vändpunkten i denna fråga kan mycket väl ha varit artikeln på DN debatt där fyra riksdagsledamöter från folkpartiet och tre folkpartiledare, som står för ett kvarts sekel av ledarskap i vårt parti, tog avstånd från FRA-lagen (DN-debatt den 14 juli 2008). Som ett svar på denna artikel tillsatte folkpartiet partisekreterare Erik Ullenhag den 16 juli 2008 en referensgrupp om FRA, ett mycket lovvärt initiativ där såväl motståndare som förespråkare deltar. Efter en rundringning från SVT den 17 juli 2008 visade det sig att sex riksdagsledamöter från folkpartiet avser att rösta ner FRA-lagen när frågan kommer upp på nytt. Jag är mycket glad och stolt över att folkpartiet har sex så modiga och principfasta riksdagsledamöter. Det finns säkert fler.

Nu är det dags för alliansregeringen att backa ett steg. Jag anser att folkpartiets gräsrötter redan har, fortsatt kan och bör fylla en viktig roll i diskussionen kring FRA-lagen. Det är därför jag skickar detta meddelande.

Vad kan du göra?
1. Skriv på uppropet “Borgerligt Nej till FRA-lagen”

2. Stöd de sex folkpartiledamöterna genom att skicka ett uppmuntrande mail. Om du har expertkunskaper i juridik, IT-frågor eller säkerhetspolitik kan du samtidigt erbjuda din hjälp till ledamöterna. Se adresser nedan under rubriken länkar.

3. Sista svarsdatum för folkpartiets integritetssamråd har framflyttats till fredagen den 1 augusti. Tyvärr fanns frågan om FRA-frågan inte med i samrådet. Du kan dock förklara din uppfattning i FRA-frågan genom att fylla i formuläret för folkpartiets integritetsamråd eller genom att skicka ett mail till Martin Andreasson. För säkerhets skull, använda båda alternativen före den 1 augusti 2008.

4. Sprid detta meddelande till vänner och kollegor i och utanför folkpartiet. Det finns inget krav på partimedlemskap för att stödja uppropet “Borgerligt Nej till FRA-lagen”.
Denna uppmaning gör jag både på grund av vikten av sakfrågan och med omsorg om folkpartiet.

Vänligen Mark Klamberg
Ordförande folkpartiet Östermalm

Länkar
Borgerligt nej till FRA-lagen
Folkpartiets integritetssamrådFormulär för Folkpartiets integritetssamråd
DN debatt “Regeringen måste nu backa om FRA-lagen“, 14 juli 2008
Pressmeddelande fån folkpartiet “Fp tillsätter referensgrupp om FRA“, 16 juli 2008
SVT “Fp-ledamöter tänker riva upp FRA-lagen“, 17 juli 2008
SvD Brännpunkt “Större ambassad bättre än signalspaning“, 21 juli 2008DN debatt “Vi bildar borgerlig grupp för att stoppa FRA-lagen“, 22 juli 2008

E-post till de sex folkpartisterna
Maria Lundqvist-Brömster
Agneta Berliner
Camilla Lindberg
Birgitta Ohlsson
Cecilia Wikström i Uppsala
Solveig Hellquist

Inga kommentarer: