måndag, juli 28, 2008

Tolgfors har lyckats att förleda, tyvärr

Min kollega Mårten Schultz har i FRA-debatten tillhört en av de kritiska rösterna, men jag tror att han i sitt senaste inlägg alltför lättvindligt accepterar Sten Tolgfors lugnande besked.

Mårten Schultz skriver:

"Så här säger idag Sven Tolgfors: 'Endast om en person i Sverige har direkt koppling till yttre hot mot landet, som internationell terrorism eller annan stats agerande mot Sverige, blir den relevant för FRA:s signalspaning.' Det känns lugnande. Jag tycker att man skall spana och på alla sätt kartlägga kända terrorister, mördare eller diktatorer för den delen."

Tyvärr säger regeringens proposition annat, där "yttre hot" inte bara rör internationell terrorism eller annan stats agerande mot Sverige, utan även IT-beroende, försörjningskriser, ekologiska obalanser, miljöhot, etniska eller religiösa konflikter, stora flykting- och migrationsrörelser samt ekonomiska utmaningar i form av valuta- och räntespekulationer. (sid 17 och 36)

Det är mycket tydligt att regeringen vill "bredda mandatet för försvarsunderrättelseverksamheten till att omfatta flera typer av hot än i dag.” (sid. 38)

Detta inlägg skriver jag inte för att gå i polemik med Mårten utan snarare visa hur Sten Tolgfors försöker förleda oss. Hur ska allmänheten kunna hänga med? När jag just avslutat föregående mening får jag ett mail från Mårten där han skriver att han uppfattat lögnen från Sten Tolgfors och ska följa upp den.

Inga kommentarer: