fredag, juli 11, 2008

ICC:s åklagare sätter ner foten

Det har sedan 2003 pågått en diskussion om mördandet av 100 000-tals människor i Sudan är ett folkmord vilket jag tidigare redogjort för i en debattartikel och ett tidigare blogginlägg. FN:s undersökningskommission för Darfur kunde 2004 varken bekräfta att det pågick ett folkmord eller avfärda det. Om medieuppgifterna stämmer så har ICC-åklagaren nu satt ner foten genom att han ska ansöka om en arresteringsorder mot Sudans president Omar al-Bashir. Världssamfundet kan inte längre slippa från sitt ansvar att skydda civilbefolkningen i Darfur och de ansvariga måste ställas inför rätta.

Vissa, bl.a. FN, menar att åtalet mot Omar al-Bashir omintgör möjligheterna till fred i Darfur.. Här kan en parallell göras till ICC-åtalet rörande norra Uganda och fredsförhandlingar (numera strandade) med LRA där det finns en potentiell konflikt mellan att rättvisa skipas och fred. Med exemplet Uganda menar jag att LRA tvingats till förhandlingsbordet först efter att arresteringsorder utfärdats av ICC. Nu är situationen beträffande Darfur annorlunda eftersom det är regeringsföreträdare som riskerar åtal vilket gör att insatserna ökar.

För det fall en arresteringsorder kan leda till ökat våld borde FN:s säkerhetsråd stärka mandatet för de fredsbevarande styrkorna och FN:s medlemsstater borde bidra med fler och bättre beväpnade trupper. Det nuvarande mandatet i resolution 1769 (2007), paragraf 19 vilar på Sudans samtycke som ersatte resolution 1706 (2006), paragraf 12 som gav rätt till en militär intervention utan Sudan:s samtycke.

Inga kommentarer: