tisdag, augusti 26, 2008

Dags för ett demokratiexperiment

Uppdatering
Riksdagsledamoten och medlemmen i folkpartiet Östermalm, Birgitta Ohlsson, besöker mötet mellan kl. 18.00 och 19.00. Mötet äger rum, idag, tisdagen den 26 augusti kl. 18.00. Mer uppgifter nedan.

Att blogga
Jag har endast bloggat på allvar i en månad och jag är väldigt glad över det utbyte som jag har med andra bloggare och besökare på denna blogg som lämnar kommentarer. Det känns som vi lär av varandra och att människor som aldrig varit i kontakt med en partipolitiker kanske känner att jag kan vidareförmedla deras tankar till de folkvalda. Vissa kanske har fått en förhoppning om att man som vanlig medborgare kan påverka politikens innehåll. Det är i vart fall min ambition.

Demokratiexperiment
Därför vill jag idag genomföra ett demokratiexperiment. Folkpartiet Östermalm har öppna styrelsemöten. Det innebär att alla medlemmar och allmänheten är välkommen, även om de inte bor på Östermalm. Jag bor själv på "fel sida" av gatan som delar Östermalm och Vasastan. Vi brukar ha 2-3 medlemmar utöver styrelsen på våra möten. En eller två gånger om året kommer det någon som aldrig varit på ett möte. Jag vet inte om människor känner till att de är välkomna.

Du är inbjuden
Ikväll har vi möte och du är inbjuden. Vi träffas klockan 18.00 för styrelsemötet. Vi måste då hantera en del formalia men det brukar inte ta mer än 5 minuter. Därefter kommer vi diskutera höstens verksamhet. Det kommer även vara en punkt där endast styrelsen får närvara då vi ska diskutera samarbete med övriga allianspartiet på Östermalm vad beträffar stadsdelspolitik. Det blir max 10 minuter som vi måste stänga dörrarna. Den viktigaste punkten är dock hur föreningen ska arbeta vidare med FRA-frågan och vid denna punkt är det öppet möte som gäller. Om någon styrelseledamot begär det kan vi kort före eventuell omröstning stänga mötet, men min avsikt är att du ska kunna delta i diskussionen.

Ordningsregler
På våra möten i folkpartiet Östermalm är det andra ordningsregler än i blogosfären. På blogosfären går det bra att såga makthavare vid fotknölarna när de har fel. I min styrelse sitter vanliga människor som sysslar med politik på sin fritid. Det innebär att man måste visa mer respekt, även om man är övertygad om att någon annan har fel. I vår styrelse finns en eller två medlemmar som är för FRA-lagen. Många som besöker denna sida är mot FRA-lagen. Om ni kommer till vårt möte vill jag att ni ska visa respekt mot de som är för FRA-lagen och inte förklara att någon är okunnig. Det går bra att argumentera i sak, men det måste ske i en god ton. Om detta inte respekteras kommer jag som ordförande att avvisa den som inte kan följa dessa ordningsregler.

FRA-förespråkare är också välkomna
FRA-förespråkare är också välkomna, men om ni arbetar på regeringskansliet, FRA, därtill kopplad organisation eller på uppdrag av dessa så vill jag att vi ordnar ett särskilt debattillfälle. Det samma gäller tidigare anställda vid dessa myndigheter eftersom jag upplever att de agerar som dolda ubåtar i partiernas interna debattforum. Sådan diskussioner förtjänar mer tid och ett annat upplägg. Jag vill ha en diskussion mellan vanliga medborgare. Sådana är spelreglerna för detta demokratiexperiment.

Tid och plats
Tisdagen den 26 augusti, kl. 18.00. Vi brukar avsluta vid kl. 20.00
Östermalms föreningsråd, Valhällavägen 148. Ingången är svår att hitta. Man ska inte gå in i fältöverstens köpcentrum utan ingången finns utanpå huset vid busstationen som ligger vid korsningen.

Frivillig anmälan
Förmodligen kommer det inte så många, men om jag har fel så kan det vara bra att veta det i förväg. Anmälan är ni frivillig och skickas till min e-post.


Bloggar
MinaModerataKarameller skriver om kompetensglapp och kommunikation. Anna Troberg skriver om tvåvägskommunikation. Undrar vad hon säger om detta initiativ? Farmorgun skriver om relationen mellan politiker och medborgare. Alter Ego Resonerar skriver om Internets fördelar.

3 kommentarer:

Tindra66 sa...

Hej igen Mark vad trevligt att du skriver om ett demokratiprojekt så det är inte bara i storstaden denna lag diskuteras. Och jag uppsakattar verkligen att du tar dig tiden och förmedlar dina kunskaper till oss bloggare. Viktigt och nyttigt. jag har precis varit på en veckas seminarium på något som heter kunskapsabonemanget där ett skriftligt underlag/inspel skrevs av bengt Åke Wennberg "Är demokratin i fara" initerat av mig.

jag citerar lite av texten här ifall någon är intresserad.

"Demokrati definieras i bägge fallen som att enskilda riksdagsmän – och därmed också folket – bör underordna sig och acceptera ett överordnat beslut som uppfattas lämpligt och korrekt antingen genom att det garanteras av ett ”parti” eller av en ledare. Processen fram till detta beslut lämnar mycket övrigt att önska om man vill följa traditionen från upplysningstiden. Frågan om FRA är så komplex och mångfasetterad att ingen av ovanstående strategier kan leda fram till att vi uppfyller upplysningstidens förväntningar på en ”äkta” demokrati där frågan är rationellt analyserad och folkets röst blir hörd.

Upplysningstidens resonemang om demokrati byggde på en världsbild som vi sedan länge har övergett. Värderingsundersökningar visar att regelstyrning och auktoritetstro numera inte är lika legitima och accepterade utgångspunkter som förr för att forma det välfärdssamhälle vi strävar efter.

Vi måste därför i dag på ett helt annat sätt än tidigare lita till den enskilda människans klokhet och inbyggda sociala förmåga och dennes möjligheter att knyta an till och skapa en konstruktiv kommunikation.

Dessa nya insikter om världens komplexitet leder till en helt ny moral när det gäller hur samordning kan och bör ske. Dagens demokrati handlar därför enligt min uppfattning om att främja och skydda individers möjligheter och förmåga att agera som professionella aktörer.

Men detta innebär också ett ömsesidigt krav på varandra. Man måste kunna ställas till svars för att man inte agerar som en professionell aktör – också detta är samhällets uppgift.

Innebörden av denna moral är exempelvis att det är olämpligt att någon tvingas inordna sig under beslut vars konsekvenser denne oroar sig för eller på grund av yttre press tvingas deltaga i något som denne upplever kränkande och skadligt för den egna självkänslan. Det är istället önskvärt att vars och ens värderingar, åsikter och uppfattningar tas på allvar, utforskas och klargörs. För att möjliggöra en konstruktiv samverkan är det dessutom viktigt att vars och ens integritet och känsla av egenvärde skyddas mot övergrepp.

Som medborgare måste man också fritt kunna förmedla och få gehör för sina insikter om den sociala situationen för att vi skall kunna åstadkomma en kommunikation som leder till ett så bra samhälle som möjligt.

Samtidigt måste samhället ha tillgång till möjligheter att konfrontera dem som sviker förtroendet. Detta kräver en individuell handläggning och en förståelse för hur den enskildes identitet, integritet och egenvärde – trots dennes misstag och oförståelse – skall kunna garanteras. Detta är verkligen inte lätt.

Denna demokratiska ambition kan inte uppfyllas med standardiserade och idealiserade politiska programförklaringar och deklarationer.

Ingen har det slutliga receptet för hur detta kan ske. För att kunna förverkligas kommer denna nya demokrati – precis som alla tidigare – att kräva många försök, misslyckanden och seriösa överläggningar och diskussioner.

Först därefter kan vi tro oss om att närma oss detta moraliska ideal. När vi väljer riksdagsmän måste dessa därför bevaka andra frågor och ta upp andra debatter utöver de som i dag nästan helt och hållet präglar riksdagsarbetet.

Dagens diskurs har således enligt min mening fått fel fokus genom att fastna i frågan om avlyssning och i referenser till ett föråldrat demokratibegrepp. Kommunikationen kring FRA-frågan blivit diskriminerande, tystande och kränkande.

Visa riksdagsmän har tvingats rösta mot sin personliga uppfattning. Andra anser att de underförstådda reglerna för demokratisk utredning och beslutsfattande inte har följts.

De revolterande riksdagsmännen har därför inte främst protesterat mot lagen. De har förstått att vår demokrati är i fara. Det hedrar de protesterande riksdagsmännen och bloggarna att de fört upp detta i ljuset.

Jag tvivlar emellertid på att någon politiker genom denna händelse drabbas av eftertankens kranka blekhet och tar itu med hoten mot vår demokrati.

Man ser det som hänt nog som ett undantag. Man skyler över och tröstar sig med de två strategierna – den auktoritära och den kollektivistiska – nog fungerar i alla fall.

Men tänk om så inte är fallet på lång sikt!

Avslutande kommentar

Jag har i denna text refererat till en mängd klarläggande forskning kring hjärnans funktionssätt och kopplingen till psykiska och sociala system. Huvuddelen av de fakta som stödjer resonemangen finns redovisade i George Lakoffs bok ”The Political Mind – Why you can´t understand 21st-Century American Politics with an 18th-Century Brain”.

Jag delar inte alltid Lakoffs analyser men accepterar hans faktaunderlag. Jag lutar mig också mycket på de chilenska forskarna Humberto Maturanas och Francisko Varelas definition av autopoiesis och den tyske sociologen Niklas Luhmanns beskrivningar av sociala system.

Samtliga författare och deras texter kan återfinnas genom sökningar på Wikipedia.
här är länk till hela texten http://www.samarbetsdynamik.se/ ni hittar den under avsnittet samaarbetsdynamik open.

Idag kl.18 så är det caf liberal i Sunne Värmland och vi ska så klart dikutera FRA lagen. Så ett innerligt lycka till FP Östermalm på ert projekt.

Liberala hlsningar.
Tindra-Annette Broström

Josef sa...

Bra initiativ, tack till BO även.
Det var många spår som skulle behöva diskuteras mer ingående. Juridiska aspekter, tekniska aspekter, liberala värderingar samt såklart syften.
Jag tror man skulle behöva en heldag där man koncentrerade sig på olika aspekter, o debatterade kring dessa.Men du / ni gör ett förbannat bra jobb!

Din andra gäst var intressant:
" jo, det är massavlyssning, men det är det värt".
"syftet är gott"
samt
"andra länder har det, därför ska vi också ha det.."
För mig är det första punkten som är kärnpunkten. Den kan jag tekniskt styrka med rena fakta. Och anser precis som gamle Bohman verkade göra, att det hör inte hemma i ett liberalt samhälle.Men nu kommer vi verkligen in på på liberala värderingsfrågor. Man kan konstatera att man från högre ort skött detta enormt dåligt (det visste vi redan), tänk ex. på internbrevet som gick ut hos M, där man motsäger detta, och liknande "smusslande". Jag anser själv att integritet ÄR en liberal kärnpunkt som inte ska tummas på.
Tack till din gäst iaf, skulle vilja rekommendera honom att läsa Bruce Schneider,Internationell säkerhetsexpert ang. hans starka övertygelse om huruvida syftet med lagen kommer att träffa enligt hans övertygelse.

Jan Sjöholm sa...

Ett varmt tack till Mark för ett verkligt lyckat "demokratiexpriment" och en väldigt trevlig kväll!

Mark förklarade de juridiska aspekterna på sitt sedvanliga korrekta och pedagogiska sätt och fick många bra synpunkter från de individer från "blogosfären" som deltog.

En speciell eloge till Riksdagsledamoten Birgitta Ohlsson samt Statssekreteraren Håkan Jonsson som båda kom och disskuterade "FRA-frågan" utifrån sina respektive ståndpunkter med delar av blogosfären, starkt gjort av er båda!

Vem vet, ifall förespråkare och motståndare tillbringar mer tid i samma rum, kanske vi åtminstone kan börja att förstå varandras synpunkter?