måndag, augusti 18, 2008

Förnyat politiskt kampanjarbete

Artikel publicerad i Stockholmsliberalen augusti 2008

Förnyat politiskt kampanjarbete
När folkpartiets kampanj för att bryta utanförskapet lanserades upplevde vi i folkpartiets lokalförening på Östermalm en utmaning. Det centrala budskapet var att arbete och språk ger integration. Östermalms befolkning utgörs av 17,4 procent som i statistiken betecknas som första eller andra generationens invandrare, vilket visar att stadsdelen präglas av mångfald. Enligt statistiken tillhör vi båda som undertecknat denna artikel gruppen "invandrare", men själva definierar vi oss som svenskar, vilket kan illustrera varför vi upplevde att det centrala budskapet behövde justeras lokalt. Vi upplever att de nya svenskarna på Östermalm är väl integrerade, de har kvalificerade arbeten och goda språkkunskaper. Det innebär inte att vi på Östermalm kan ignorera det utanförskap som finns i Stockholmsregionen eller Sverige bara för att de nya svenskarna i vår stadsdel är "innanför". Östermalm kan ju faktisk vara en del av problemet, exempelvis beträffande boendesegregation.

Mot denna bakgrund bestämde lokalföreningens styrelse att vi skulle ta fram kompletterande kampanjverktyg utöver den traditionella flygbladsutdelningen där budskapet var "Arbete och språk ger integration". Vi ville ha samtal med medborgarna och sneglade mot det stora landet i Väst. I USA har internettjänster, som vissa i Sverige kanske skulle betrakta som ungdomsflugor, blivit kraftfulla kampanjredskap i presidentvalskampanjen. Vi tänker på bloggar och Youtube där man kan sprida och lyssna på de fantastiska tal som Barack Obama hållit och musikvideos där den välkända artisten will.i.am från "The Black Eyed Peas" tonsatt Obamas primärvalstal från New Hampshire "Yes we can". Bara denna låt har spelats 9 miljoner gånger, till synes utan kostnad för Obamas kampanj! I Sverige ser vi liknande tendenser. Bloggvärlden har närmast initierat och styrt FRA-debatten. Youtubevideon "Döda politiska karriärers sällskap", där folkpartisterna Birgitta Ohlsson, Fredrik Malm och Johan Pehrson figurerar som mer eller mindre lydiga riksdagsledamöter, har spelats mer än 80 000 gånger och det är över 100 bloggar som läses av tiotusentals människor dagligen som länkar till videon! Detta är en del av den nya världen för politiskt kampanjarbete.

Lokalföreningens kampanj delades upp i tre delar. Först intervjuade vi med video två kategorier av människor som bor eller vistas på Östermalm. Gymnasielever på en av våra skolor fick berätta hur de ser på integration, främlingsfientlighet och sina tankar om framtiden. Företagare födda utomlands, men verksamma på Östermalm fick berätta om sina utmaningar, då och nu. Båda grupperna fick ge råd till integrations- och jämställdshetsminister Nyamko Sabuni. I ett andra steg ville vi skapa kunskap bland Östermalms invånare att samtalen äger rum. Det gjorde vi genom flygbladsutdelning och annonser i lokalpress där det fanns information och länkar till vår blogg (www.fpostermalm.se). På bloggen och Youtube kunde och kan man titta på de videos vi spelat in och bidra med kommentarer. Det tredje steget var en final där vi hade ett öppet möte för allmänheten på en restaurang där Nyamko Sabuni fick titta och kommentera våra inspelningar. Till detta finalmöte kom 35 personer, varav en del aldrig varit i kontakt med folkpartiet.

Vi upplever att kampanjen var mycket framgångsrik, inte minst eftersom många i föreningen, omkring 10 stycken engagerade sig efterhand för att vi skulle lyckas. Vi ser också brister i genomförandet, men alla erfarenheter kan användas i kommande kampanjaktiviteter. Resurserna finns tillgängliga för alla Stockholms lokalavdelningar, videokameran vi använde finns på kansliet, att använda bloggar och publicera på Youtube är inte svårare än att använda ett ordbehandlingsprogram. Det krävs mycket tid, men det gör springande i radhusområden och torgmöten också. Vi måste fråga oss vilka kanaler som ger bäst resultat. Vi ser gärna att folkpartiet ligger i framkant när det gäller ett förnyat politiskt kampanjarbete.

Mark Klamberg
Ordförande folkpartiet Östermalm

Francisca Herodes
Kampanjledare folkpartiet Östermalm

Inga kommentarer: