söndag, augusti 24, 2008

Informativ nyhetsartikel i Sydsvenskan

När jag nu är i Lund för att umgås med mina föräldrar, släkt och vänner fick jag tag på Sydsvenskan, en kanske negligerad tidning i övriga delar av Sverige. För mig har Sydsvenskan alltid varit en kvalitetstidning av minst samma rang som Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Ni får gärna kalla mig Skånepatriot, men så är det.

Nåväl, i dagens exemplar (24 augusti 2008) skriver journalisten Olle Lönnaeus en väldigt informativ och längre artikel under rubriken "Kritikerna uppläxade i moderat FRA-brev". På ledarplats skriver Per T Ohlsson om "Alliansens långa höst" där han bl.a. skriver "Lagen har allvarliga brister och behöver skrivas om". Han verkar dock något mer positiv till signalspaning i kabel än vad jag är. Jag kanske har missat vad han skrivit tidigare.

Det som jag särskilt fastnade var dock grafiken som var fogad till nyhetsartikeln. Det är ungefär samma grafik som samtliga nyhetsredaktioner använder. Jag har tidigare skrivit att jag tycker att bloggarna fungerar som en stor studiecirkel där vi lär oss mer om FRA och i vissa hänseenden har vi som ett kollektiv faktiskt mer kunskap än regeringsmedlemmarna, riksdagsledamöterna och journalisterna var för sig. Vi utbyter och förädlar ständigt våra tankar. Vi måste försöka få med riksdagsledamöterna och journalisterna i detta kollektiva kunskapsutbyte. Därför har jag skickat ett mail till Per T. Ohlsson, journalisten Olle Lönnaeus och grafikern Roger Brinck.

E-post skickad den 24 augusti 2008
Kopia till Per T. Ohlsson

Hej Roger och Olle,
Jag har läst Olles artikel om FRA och tagit del av Rogers grafik i Sydsvenskan den 24 augusti 2008. Jag tror era bidrag är värdefulla och informativa för Sydsvenskans läsare.

Jag har som jurist granskat lagtexten och förarbetena för att förstå hur FRA:s signalspaning fungerar. Jag har lagt upp det på min blogg, kontaktat FRA-chefen Ingvar Åkesson och ingen har påpekat att det finns ett fel i min beskrivning. Saken är den att min beskrivning avviker något från er grafik och texten som ingår i grafiken, vilket kan påverka människors inställning till lagen.

Min beskrivning av den första filtreringen och sökbegreppen kan ni läsa om på följande länk.

Klarhet om FRA:s sökbegrepp och filtrering
http://klamberg.blogspot.com/2008/08/klarhet-om-fras-skbegrepp.html

Därefter har jag i lag, förordningar och förarbeten identifierat lagstödet för FRA:s databaser och hur de förhåller sig till varandra. Detta finns inte med i den proposition som var aktuell i juni utan detta har reglerats tidigare, varför det är lätt att missa. På sätt kan man få en djupare förståelse för hur FRA:s signalspaning fungerar.

Källdatabasen: FRA:suppgiftssamling för råmaterial
http://klamberg.blogspot.com/2008/08/klldatabasen-fras-uppgiftssamling-fr.html

Min skiss
http://4.bp.blogspot.com/_Nj-LRQWhyoo/SKWL6eKbCAI/AAAAAAAAAD8/90HgVv6DHNQ/s1600-h/FRA+Mark+Klamberg.png

Jag har självklart en egen ståndpunkt i FRA-frågan vilket framgår av min blogg, tryck på etiketten ”FRA” så får ni upp alla mina inlägg. Då kan ni också delvis ta del av den inre debatten i folkpartiet som jag känner mycket väl som medlem. Det förändrar dock inte vad som står i lagar, förordningar och förarbeten.

Vilka är då de väsentliga skillnaderna mellan min beskrivning och er?

1. Först överförs all data (pryl, vinyl, akryl, trotyl, rekyl) som korsar Sveriges gränser till FRA. Därefter sker filtreringen genom databehandling så att endast relevant information återstår. Övrig information utsätts för reduktion. Vad reduktion är för något kan/vill FRA inte riktigt förklara. I ett svar via e-mail från FRA-chefen Ingvar Åkesson beskriver han att filtreringen sker i tele- eller internetopeartörens anläggning, men efter att informationen överförts till FRA genom en samverkanspunkt. Det är välkänt att FRA kommer ha egna datorer hos tele- eller internetoperatörerna som därefter skickar vidare en del av kommunikationen till centraldatorn på Lovön. Om reduktion skriver Ingvar Åkesson: ”[I operatörens anläggning] sker datareduktionen, och allt som FRA inte väljer att behandla passerar förbi och försvinner för evigt”. Innebär ”reduktion” att kommunikationen sparas för att därefter raderas? Jag tror det, men FRA säger att så inte är fallet utan de talar om ”reduktion”. För mig är det mindre viktigt, det väsentliga som framgår av Ingvar Åkessons svar är att man använder en optisk split som duplicerar (kopierar) all trafik för överföring till FRA, inklusive källskyddat material mellan en journalist och hans/hennes källa, kommunikation mellan advokater och deras klienter. Därigenom sker intrånget i brevhemligheten och i berörda fall, källskyddet. Enligt er bild sker filtreringen före överföringen till FRA och det är endast akryl, vinyl och pryl som överförs till FRA i det andra steget. Det är lite motsägelsefullt i er grafik eftersom trotyl och rekyl återkommer i det tredje steget. Filtrering före överföring är något som centerpartiet föreslår, men enligt den nuvarande lagstiftningen sker filtreringen efter att all trafik (inklusive källskyddat material) överförts till FRA. Regeringens egen IT-expert, FOI:s expert och FRA:s expert har sagt att fullständig separation i inrikes- och utrikestrafik före överföring till FRA ej är möjlig. Det är ganska självklart att man inte heller kan sorteras bort källskyddat material innan det överförts till FRA för granskning.

2. För filtreringen använder man sökbegrepp (vid punkten 1 i er skiss, inte punkten 4). Det handlar inte i första hand inte om ord (pryl, vinyl, akryl, trotyl, rekyl) utan om IP-adresser. I ett senare steg av den automatiserade databehandlingen använder man ord som sökbegrepp vilket är ganska logiskt. Datorerna klarar inte allt varför en del saker granskas, sorteras bort av och raderas av en manuell operatör, även källskyddat material och kommunikation mellan advokater och deras klienter. Det är inte så konstigt att en del är upprörda över detta. Att en manuell operatör kommer granska denna typ av kommunikation framgår av 7 § signalspaningslagen och ett citat av Håkan Jevrell, statssekreterare vid försvarsdepartementet: "någon måste avgöra vad det är för någonting och när han har gjort det så ska det förstöras och det är i likhet med annan lagstiftning som hemlig teleavlyssning som den här lagstiftningen egentligen hänvisar till när man säger att kontakter mellan en försvarare och dess klient, den informationen ska förstöras".

Jag tycker detta är ganska otrevligt. Allt finns prydligt och genomskinligt presenterat på min blogg med exakta citat, referenser och länkar.

Vänligen Mark Klamberg

Uppdatering
Opassande har också börjat att skicka mail till riksdagsledamöter vilket är utmärkt. Vad sägs om att alla bloggare och läsare skickar 10 individuella mail var till journalister och riksdagsledamöter? Jag vill inte kritisera andra, men jag tror inte på massmail utan det är bättre att skicka ett mail till en eller två personer där man utgår från vad dessa personer sagt eller gjort. Det känns mer personligt och jag tror man får bättre svar på detta sätt. Jag mailväxlar på ett mycket vänligt sätt och på individuell basis med flera riksdagsledamöter som röstade ja till FRA-lagen.

9 kommentarer:

Anonym sa...

Det hade varit bra om Sydsvenskan hade markerat att det i punkt1 på bilden sker en integritetskränkning enligt lagrådet.

Sedan allt tal om "rent-mjöl-i-påsen" förgiftar ju hela debatten.

Mark Klamberg sa...

Hans J,
Jag reagerade på samma saker, men man kan inte ta allt på en gång. Är journalisten och grafikern intresserade så får de upptäcka vad du skriver genom att läsa våra bloggar. Annars kan du skicka ett eget mail. Jag tror på enkelhet, fokus och korthet i sådana mail och minimalt med värdeladdade ord, även om jag själv ibland brister i dessa avseenden.

Fredrik sa...

Som svar på folk som tar till "rent mjöl"-argumentet brukar jag säga:

"Presentera för mig bevis att du aldrig bryter mot någon lag, aldrig kan uppfattas som misstänkt och alltid kommunicerar med personer inte heller dem innefattas av föregående punkter".

Märkligt nog får jag aldrig se sådana bevis. Kanske beror det på att ingen är helt hederlig, och att det finns en rimlig anledning till att bevisbörda alltid ska ligga på åklagaren. Börjar man tråla efter information kommer denna positionering att rubbas, och du kommer i frågeställningen jag brukar.

I övrigt ett mycket bra svar till redaktionen; allmänheten vinner mest på korrekt information, något som regeringen och FRA varit duktiga på att blanda bort.

Mark Klamberg sa...

Och glöm inte beröm! Jag tror närmast alla journalister står på vår sida. Jag tror de kan lida mest av denna lagstiftning (intrånget i källskyddet).

Mary X Jensen sa...

Mark, först och främst - du är en stjärna!!!

Håller fullständigt med om att det gäller att inte slå varandra i huvudet. Vi tjänar inget på en dikotomisering mellan olika medier, det som gäller är den gemensamma ståndpunkten - FRA-lagen är inte bra. Många som skriver är ju både journalister oh bloggare dessutom. Det är fel strid just nu.

Däremot så tror jag att det är mycket bra med olika uttryckssätt i frågan. Det finns olika inlärningsstilar ;-). Din och andras korrekta vetenskapliga, min med fleras kanske mer personligt resonerande stil och så uttryck i film, musik och bild blir en bra mix. En stor folkbilningsapparat är vad det handlar om.

Mark Klamberg sa...

Håller med, olika stilar är bra. Ibland kanske massmail är bra. Jag tycker dock att vi måste hålla ihop kravet: "Riv upp FRA-lagen nu".

Mary X Jensen sa...

Där är vi sannerligen överens... Riv upp lagen NU...

Anonym sa...

"Den-som-har-rent-mjöl-i-påsen-har-inget-att-dölja"-argumentationen tycker jag avtar mer och mer ju fler som blir varse att vi har en hemlig organisation som ska få tillgång till all vår kommunikation. Just här går en gräns för väldigt, väldigt många människor.

Följande tycker jag är ett enkelt sätt att bemöta de som fortfarande anför "rent-mjöl" som ett försvar för FRA-lagen:

(Låt oss först bortse från att internationella och svenska lagar redan garanterar oss rätt till skyddat privatliv om vi ej begår brott)

Den stora svagheten med "Den som har rent mjöl i påsen har inget att dölja"-resonemanget är följande:

Det är inte du själv som avgör om ditt mjöl är rent eller inte.

Detta faktum har många hederliga människor i vårt och andra länder plötsligt blivit varse.

Anonym sa...

Rent mjöl är den inskränkta småborgerlighetens argument, där de kanske inte ens funderar över alla de saker de själva gör som inte alls är "rena". Mycket av Stockholmsbaserad media skulle få stora problem och kanske slå igen om Sveriges droglagstiftning skulle kunna upprätthållas till fullo, exempelvis. Många journalister skulle sitta i fängelse. Var åttonde svensk man har köpt sex enligt undersökningar. Inkluderande mycket produktiva personer i samhällsbärande positioner.

Tack Mark för mycket informativa postningar förresten. Kvalificerade akademiker har efterlysts. I USA är professorer och forskare aktivare i samhällsdebatten tycker jag. Fortsätt!