onsdag, september 17, 2008

Folkpartiet Stockholms nej står fast

Leiph Berggren har återgett hur vi i folkpartiet Stockholm den 14 maj 2008 skrev till vår riksdagsgrupp och begärde att de skulle stoppa FRA-lagen. På mötet i maj yttrade sig ingen av dem som senare röstade ja. Jag är osäker om de någon av dem var på mötet, men jag ska låta det vara osagt. Därför hade folkpartiet Stockholm ikväll ett representantskap (möte) fyra månadet senare där vi frågade riksdagsledamöterna varför de inte lyssnade på oss och varför de röstat ja. Jag tyckte de gav resonerande och hedervärda svar även om jag inte håller med om deras överväganden. Vi kritiker applåderade dessa ledamöter även om vi inte höll med dem, vi tyckte det var tillräckligt bra att vi fått igång ett fungerande samtal. Därefter följde debatt i en väldigt god och saklig ton vilket jag tror är välgörande för folkpartiet som organisation.

Hur gick det? Det var omkring 50 personer uppe i talarstolen, 4-5 uttyckte stöd för partilinjen även om de var kritiska mot den lag som antagits. De resterande 45 talarna var skarpare i kritiken och ställde sig i varierande omfattning bakom de sex folkpartisterna. Det blev ingen omröstning och därmed står folkpartiet Stockholms nej till "FRA-lagen" fast. Det är viktigt. Jag uppskattade insatsen av den klassiske socialliberalen Gabriel Romanus som är en tung och viktig röst i Stockholmsföreningen. Han tog inte starkt ställning i sakfrågan utan resonerade mer kring hur riksdagsarbetet ska fungera. För det första framhöll han att riksdagsledamöter måste kunna avvika från partilinjen i samvetsfrågor. För det andra ansåg han att det var odemokratiskt och ett missbruk att använda kvittningssystemet för att få bort ledamöter som avser att rösta mot partilinjen. Jag håller med.

Vissa har påpekat att mina texter är präglade av mig som jurist. Så är det nog. I vilket fall som helst, i samband med representantskapet försökte jag inleda mitt eget anförande med patos (känsla) för att därefter övergå till logos (förnuft) och en stänk av ethos (karaktär). Patos bestod i referensen till min far som är född och uppvuxen i Sovjet och min mor som är uppvuxen i kommunist-Polen. De har berättat för mig hur det känns att vara övervakad och hitta sin korrespondens uppsprättad. Jag påpekade att Sverige inte är Sovjet eller kommunist-Polen men att vi kan uppleva samma berättigade oro som präglar det moderna Tyskland efter att landet infört sin datalagringslag. Logos byggde på referenser till vilka sökbegrepp FRA får använda (se 1 kap. 11§ lagen (2007:259) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet) och förklaring av hur FRA sparar vanliga svenskars trafikdata i åratal med högläsning av fråga & svar 5 i FRAs interna memo. Jag försökte mig på ethos genom att förklara hur glad jag var över att meningsmotståndarna behandlat varandra med respekt på mötet.

14 kommentarer:

Anonym sa...

Hej Mark,
Din debatt med Göran Pettersson skulle kunna bli intressant? Är det något som kommer att spelas in så att man kan ta del av den efteråt? (skulle räcka med att lägga fram en enkel mp3-spelare eller så menar jag)

Skönt att höra att den interna kritiken mot kabelavlyssningen är fortsatt stark. Det är någonting för den modiga fp-motståndsalliansen att ta med sig. Jag kommer nog att delvis få omvärdera min syn på folkpartiet efter detta. Jag hade tippat på att det skulle bli centerpartiet som håller integritetens fana högt, men ack så fel jag hade.

Anonym sa...

Gabriel Romanus ställningstagande var mycket intressant. Så intressant att det finns klart nyhetsvärde i uttalandet. Romanus är känd långt utanför fp-kretsar.

Det vore också väldigt bra om han (och kanske ytterligare någon) kunde skriva ett debattinlägg om hur riksdagsarbetet bör fungera.

/Fredrik

Lars-Erick Forsgren sa...

Bra, att Sthlms Nej står fast, liksom din egen avdelnings Nej, trots att där sitter flera ministar o andra ja-sägare.

Vill med detta också påpeka att Olle Wästberg, som anslutit sig till Nej-uppropet är ett mycket tungt liberalt namn. Utöver vad som står på uppropslistan så var han mycket framträdande i fpu under många år, har varit statssekreterare och chefred för Expressen, idag GD för Svenska Institutet

Det borde vara mycket viktigt för dagens partiledning att lyssna på honom, liksom på Hans Lindblad och fd partiledare och fd ministrar.

Gun Svensson sa...

Mycket intressant att dialogen om demokrati och ett demokratiskt förhållningssätt i Sveriges högsta beslutande myndighet har börjat. Jag blev mycket bedrövad när jag efter Agendas inslag om vad som förevarit i riksdagen före FRA-omröstningen fick höra journalisterna Lena Mellin och K G Bergström släta över med hartassen - att det krävs hårda nypor för att leda regeringen. Häpnadsväckande, minst sagt. Minns också hur jag under seminariet om Framtidens politiker, arrangerat av Institutet för framtidsstudier, bemöttes av journalisten Anders Isaksson när jag ställde frågan om förhållandet mellan lagstiftningen om en riksdagsledamots rätt att rösta efter egen övertygelse och partipiskan samt missbruket av kvittningssystemet. För honom var det viktigare att fara med osanning om att detta system alltid hade använts på detta sätt och när jag refererade till Olle Wästbergs uttalande kom ett fullkomligt ovidkommande uttalande om att O W tjänar bra med pengar. Långt under lågvattenmärket, minst sagt. När representanter för den tredje statsmakten uppträder så finns inga andra granskare av makten än partiernas egna medlemmar, sympatisörer med eller utan bloggar.

Anonym sa...

Några sakupplysningar:

1. Orsaken till att "nejet" står fast är att man inte fick lägga yrkanden eftersom frågan var uppe på en frågestund. Hade man fått lägga yrkanden skulle sannolikt, att döma av debatten, ett yrkandena som gav stöd till referensgruppens arbete och ytterligare integritetsskydd vinna stort. Det betyder att man inte kan tolka representantskapet som att folkpartiet i Stockholm är mot signalspaning i tråd. Eftersom detta är den centrala punkten i debatten bör detta tydligt klargöras.

2. "Nejet" gällde förslaget som det såg ut före beslut och sista-minuten-förhandlingarna. Det må vara ett Nej som står fast, men det är Nej till ett förslag som inte längre finns.

3. De 45 personer som i varierande grad uttryckte kritik var de allra flesta på linjen att de kan leva med signalspaning om integritetsskyddet förstärks. Det är kritiker till FRA, men inte nödvändigtvis motståndare till lagen.

Nedslag sa...

Lycka till ikväll.

Jag hoppas att jag kan ta del av debatten som tor föreslår.

Tindra-Annette

Mark Klamberg sa...

Tor,
Debatten med Göran Pettersson spelas in med video så den kommer kort efter debatten att lägga supp på internet.

Anonym sa...

Har fått den här rapporten:
SUPPORT SWEDEN AND SVENSSON!!!.
Tydligen misslyckades Christopher Fjellner.
"Det blev Eva-Britt Svensson som fick lägga förslaget genom sin grupp.

Nån krossade Fjellner. Jag har säkra rapporter på att han gav upp i förtid.

Därför måste nu Svensson backas upp av Schmidt, Ek och Wijkman, d.v.s.
alla borgerliga partier.

Och dom måste göra det nu. Offentligt!

//Erik"

Mark Klamberg sa...

Fredrik Malm,
Det du skriver är sant med följande tillägg. Jag är också för signalspaning men under helt andra former än det som ni röstat för. Exempelvis tycker jag det är helt ok med fortsatt signalspaning i etern mot rena militära kommunikationssystem.

Vi vet naturligtvis inte vad representanskapet hade sagt vid en ny omröstning. Jag kan endast konstatera att ordförande för nio av femton lokalföreningar i Stockholm ställt sig bakom uppropet som kräver "riv upp". Det kan var och en tolka som man själv vill.

Anonym sa...

Har fått Sifo/-Aftonbladets statistik (Augusti) om FRA-lagen, från Hans J.
"Det framgår klart att 51% då var EMOT och endast 32% FÖR."

Anonym sa...

Tänk om man kunde få samma lite mer öppna återkoppling från moderater också, istället för att allt ska filtreras via tredjepart. :/

Undrar om inte det bästa vore om, mer eller mindre, interna (parti) möten av samma slag återgavs i ljud och bild, och stream:as, för allmänheten. Dels skulle upptagningarna infoga en del sunt förnuft rent generellt, och jag tror folk faktiskt vill känna sig delaktiga även om det bara är passivt, samt, självklart, skulle det öka transparensen. (Och allt detta skulle, vågar jag påstå, öka förtroendet. Tror att mycket av politikerföraktet består av att folk tvingas att famla i mörkret tills dom varken vet ut eller in.)


Indirekt så kommer ju de interna mötena att bli mer och mer öppna, av uppenbara skäl, men det vore nog smartare att låta dom vara direkt öppna, för trots allt är det svårt att ha förtroende för politiker som så uppenbarligen tycker en sak med öppna dörren men tycker och agerar helt annorlunda bakom lykta dörrar, t ex som statsministern gjorde. :/

Det är väl egentligen inga konstigheter att folk har mer förtroende för dom som kör med "öppna kort" än en massa hushush.


//ST

Anonym sa...

@ST:
Bra att du är emot att datalagringsdirektivet införs i Sverige!

Vi är minst två - Du och jag - som är kraftiga motståndare mot FRA-lagen! :-)

Anonym sa...

hans j, "Vi är minst två - Du och jag - som är kraftiga motståndare mot FRA-lagen! :-)"

Hehehe, det var ju en väldigt försiktigt och specifikt exakt siffra, lol. Jag tror nog det inte är några större problem att utöka den till avsevärt fler ens i generell abstrakt form av tusental. :-()


//ST

Anonym sa...

@ST:

Nja, nu var jag nog mer ironisk. Jag känner mer att jag har fel till 50% och då menar jag inte mig själv.

Du påstår någon gång att du är "motståndare" men i nästa mening så verkar du vara en av lagens största tillskyndare.

Men ålrajt.. Förklara gärna varför du är motståndare. På vilka punkter är lagen fel (eller kanske rent av sjuk som jag själv tycker) ?