söndag, september 14, 2008

FRA samarbetar med diktaturer

SVTs hemsida kan man läsa (14 september 2008):

Sveriges underrättelsetjänst med FRA i spetsen samarbetar med diktaturer. Utrikesminister Carl Bildt sätter begränsningen till att det ska vara till nytta för Sverige och utesluter inte samarbeten med diktaturer.

-Det förekommer säkert. Det kan säkert inträffa att vi har anledning att utbyta information med någon, men detta sker mycket strikt i sådana fall, säger Carl Bildt.
Vi skrev på DN Debatt (3 september 2008):

Olika människor har olika sociogram. Vi rör oss på olika sätt i vår vardag och har olika sociala relationer, intressen och åsikter vilket avspeglar sig i vår elektroniska kommunikation. Det gör att vi med en kraftfull dator och rätt analysverktyg skulle kunna urskilja den ensamstående mamman, pensionärsparet, tonårspojken, bögparet, datahackern, den gömda flyktingen, bidragsfuskaren och den politiske aktivisten.
...
FRA har en specialreglering i förhållande till personuppgiftslagen (pul), nämligen lagen (2007:259) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet. Av den framgår att vad som är känt om personens ras eller etniska ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv får användas som sökbegrepp om vissa villkor är uppfyllda. Av 1 kap. 17 § i nämnda lag framgår det att personuppgifter insamlade av FRA "får föras över till andra länder".
Min fråga blir därför, är FRA ett redskap för diktaturer att fängsla politiska dissidenter?

Media
DN, SvD, Expressen, Aftonbladet

20 kommentarer:

Anonym sa...

Det är väl för den delen inte bara diktaturer som fängslar oliktänkande - se på USA, Guantanamo och Somaliasvenskarna.

Anonym sa...

Chatt om FRA pågår NU på SVT:

SVT Chatt

Mark Klamberg sa...

Det är en relevant invändning. Jag vet dock inte om jag skulle tala om "oliktänkande´". När det gäller Somaliasvenskarna skulle jag snarare tala om "invandrare" från "fel" länder. Inte "fel" ur min synvinkel, men uppenbarligen var det "fel" för någon statstjänsteman. Detta kan vara ett exempel på hur användande av sociogram slår fel och drabbar människor med "rent mjöl i påsen".

Anonym sa...

Jag läste nyss runt lite på ThorpeGlen.com. Mycket intressant.

"ThorpeGlen creates advanced systems that can acquire, enhance, monitor and analyze massive amounts of data. This can be used to predict activity which may indicate preparation for major criminal events, including terrorism acts and high-tech financial frauds."

Retoriken låter...bekant?

Med en veckas rådata från en indonesisk mobiloperatör (50M pers!) visar de stolt hur de t ex kan identifiera "asociala grupperingar":

http://cyber.law.harvard.edu/~csoghoian/ISS_Webinar_13_MAY_08_vb_secure.pdf

ThorpeGlen och FRA har säkerligen våta drömmar om att hand i hand "metodutveckla" och "följa signalmiljön". Myspys.

Anonym sa...

Någon som kan dumpa chatten på SVT här eller på annan lämplig plats..?

Mary X Jensen sa...

Detär inte för inte man brukar säga att allt ligger i betraktarens öga.

Tolkningen kan bli hur som helst oavsett hur urval och sökbegrepp använts. Tolkningen, lägg det på minnet.

Gun Svensson sa...

Kolla länken till DN Debatt den 3.9 om den innehåller det ursprungliga inlägget?

Tomas Mattsson sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Tomas Mattsson sa...

Det som visades kvällen den 14/9 2008 på SVT var nihilism inför öppen ridå inlindad i en platonsk retorikvärld som har, det ligger i sakens natur, tappat alla verkliga humanistiska värden. FRA köpslår, om det gagnar Sverige, med andra "demokratier" och diktaturer och hårdvalutan dem emellan är bland annat trafikdata och sociogram över alla människors kommunikation i kabel. Jag är chockad, men inte förvånad. Det är alltså frågan om en global och hemlig marknad för massövervakning och handel med människors privata liv som utvecklas. Och FRA-förespråkarna är så otroligt avtrubbade att de framställer det hela som någonting alldeles naturligt. En gammal värld med tillgång till en teknik som den inte är vuxen att hantera såg denna septemberkväll ånyo dagens ljus där FRA går i första ledet av denna sanslösa procession genom den av lag godkända metod- och systemutveckling som nu, det måste understrykas, inte kan kallas annat än en galen värld i rörelse.

Anonym sa...

Noterade ett par nyheter för min del i kvällens program av vilka jag fastnade särskilt för uppgiften att stora mängder obearbetad rådata används som nån sorts valuta vid informationsutbyte med andra länders underrättelsetjänster. Känns oerhört vanskligt ur integritetssynpunkt. En intressant kommentar hade även f.d. överdirektören vid FRA Johan Tunberg då han konstaterade att FUN vid sina kontrollbesök ofta gav ett intryck av att "det vill vi inte veta". FUN är politiskt och politiker kan ibland betala vad som helst för deniability....! Detta visar naturligtvis också hur ineffektiva kontrollorgan för vakandet över vår inegritet kan vara.

Anonym sa...

DN hade tidigare varit framme med saxen, i artikeln den 3/9-08. Men nu är den komplett igen.

SvT dokumentären var en bra start, för höstens debatter. Både på nätet och i Riksdagen kan tänka :-)

Nu gäller det att jobba på, än mera och intensivare.

Anonym sa...

http://www.aftonbladet.se/debatt/article3316507.ab

Någon som blir förvånad över att man så gärna vill pressa igenom lagen..

Lars-Erick Forsgren sa...

FRA-kramarna sa: drabbar bara trafik över gränsen och menade att då drabbas inte svenskar, och är spaning mot yttre hot.

TV-programmet FRA-3 bokstäver... visade att: Byteshandel med andra länder är helt avgörande för FRA. Och att man handlar med "rådata" även med diktaturer.

Alltså, FRA klarar sig inte utan att köpa info från utlandet. Som betalning ger man "rådata" över kommunikation som sker i Sverige och över gränserna (vilket det mesta gör).

Knappast förvånande. Denna affär visar att vi inte ska ha några illusioner om skydd för mänskliga rättigheter och integritet.
Men likafull är det så upprörande att jag nästan saknar ord. Hur vi blivit vilseledda av cyniska politiker och manipulerande spionbyråkrater, som vill förverkliga sina drömmar om att hålla koll på varje individ in i minsta detalj. Misstanke eller ej är ovidkommande för dessa personer. De SKA ha tillgång till ALLT. Perverst!

Och politiska "kontrollorgan" vill inte veta vad som händer...

Anonym sa...

Klistrar in en kommentar från ett av dina inlägg förra veckan, Mark. Detta känns väldigt aktuellt:

"Imponerande skiss. Möjligen skulle man kunna komplettera den med ytterligare några pilar.

1) I det interna FRA-dokumentet kan man läsa att FRA får utbyta trafikdata med samarbetspartner. Därför bör det också gå en pil från samarbetspartner till signalmiljödatabasen. Ett utbyte är dubbelriktat.

2) I samma dokument (fråga 9) skrivs att det kommer att regleras vilka sökbegrepp som får exporteras till partner.

Syftet med denna export till utländsk partner måste vara att få mer råmaterial. FRA kan alltså skicka sökbegrepp till sina utländska motsvarigheter för filtrering i deras inhämtning.

Detta bör också åskådliggöras i skissen.

3) I förordet till FRA:s budgetunderlag för 2009-2011 skriver Ingvar Åkesson att FRA utnyttjar tre råmaterialkällor:

1) radio
2) satellit
3) partnersamverkan

(Till dessa ska nu också fogas: 4) kabel över svensk gräns)

I samma förord skriver Åkesson vidare:

"Ett målinriktat arbete har bedrivits under många år för att utveckla och förvalta denna grundförmåga bland annat genom åtgärder för en förbättrad råmaterialförsörjning via partnersamarbete och utökade accesser inom de områden vi idag har möjlighet att producera råmaterial från. Detta arbete har lett fram till en faktisk ökning av materialmängden på vissa områden.

Alltså: FRA får råmaterial från sina utländska partners. Detta stöds ju också av vad som sägs i det interna dokumentet (se 2 ovan). Givetvis kan även svensk trafik förekomma i detta material.

Möjligen bör även detta finnas med i skissen.

4) Sannolikt importerar FRA också sökbegrepp från sina utländska vänner. Precis som FRA kan skicka sina sökord till NSA, så kan jänkarna skicka sina till FRA för filtrering i den svenska inhämtningen. FRA exporterar sedan råmaterial i retur.

Jag har dock inte hittat några skriftliga belägg för detta. Men det är högst sannolikt så det förhåller sig."

/Andreas

Anonym sa...

Härmed utnämner jag "råmaterialförsörjning" till dagens nyord!

Lars-Erick Forsgren sa...

apropå Andreas inlägg.
Ja, ju mer man får veta och upptäcker om FRA, desto mera kritisk, näe förfärad blir man.

Vilket cyniskt spel som sker bakom vår rygg.

Synda att denna debatt inte kom för tiotalet år sedan. Lika grundlig. För att mota olle i grind.

Gun Svensson sa...

Lars-Erick: Då för tio år sedan trodde jag och många med mig att detta var något som endast sossar var kapabla till - att det var ett sossesyndrom. Senare lärde jag mig att detta tillhör makten i sig och igår lärde jag mig att beteendet förklaras och försvaras av de politiska s k granskarna inom journalistkåren. Tänk vad mycket lär vi oss inte med hjälp av FRA-lagarna!?

Anonym sa...

Någonstans i programmet framkom att FRA ibland skickar *rådata* till främmande makt.. Sådärja, där rök precis alla argument om "kontroller". Nu har kjejsaren inga kläder på den kroppsdelen heller, jag tror bestämt att han e naken nu.

/Frippe

Anonym sa...

Det som bekymrar mig mest är inte det vi får veta (eller luras att tro) om FRA, utan själva attityden "om detta vill vi inte berätta" gentemot var och en som efterlyser upplysningar och argument.

"FRA samarbetar med diktaturer" är en bra löpsedelsrubrik att väcka indignation med, men vad betyder den? Vilka länder åsyftas? Är det Ryssland, som Carl Bildt hävdar, eller är det Libyen? Att USA finns med i bilden är en självklarhet. Heliga Stolen i Rom är inte heller känd för sin demokratiska konstitution.

Påståendet kan ges så många olika innebörder att var och en som uttalar det kan beskyllas för att ha fel. På så vis är det ett svagt argument.

Att vi måste dra fram informationen med tång är det däremot ingen som kan ifrågasätta, och detta blir därmed ett betydligt starkare argument mot det beslut som fattats. Vem som helst skall kunna läsa lagen och förstå vad den innebär. Om lagens tillskyndare emellertid besvarar alla konkreta frågor om densamma med "kanske det" eller "det är hemligt", då finns ingen vilja att bidra till denna förståelse, och då har lagen inte i Svensk författningssamling att göra. Om regeringen verkligen har rent mjöl i påsen, så kan den faktiskt berätta för sina uppdragsgivare vad den håller på med.

För min personliga del spelar det inte så stor roll huruvida mitt sociogram lämnas till den vitryska eller till den finländska säkerhetstjänsten, för det är lika fel i båda fallen. Ingen stat har med min privata kommunikation att göra, inte ens den svenska! Jag ifrågasätter inte Sveriges underrättelseutbyte med främmande stater, utan jag ifrågasätter att mitt privatliv görs till en del av detta underrättelseutbyte.

Därför fäster jag inget större avseende vid talet om samarbete med diktaturer. Den stat som avlyssnar mig och mina vänner utan att be oss om lov förtjänar inte att särskiljas från "diktaturerna" när vi kritiserar den.

Otvetydigt är att från den 1 januari 2009 tar sig staten inte bara friheten utan också rätten att försämra villkoren för mig i det avtal jag har med min teleoperatör, samtidigt som teleoperatören förbjuds att ens berätta vad detta betyder för mig. Från det datumet kan jag inte längre ställa frågan "är min kommunikation säker?" till operatören och lita på svaret, för operatören har order att antingen ljuga eller vägra svara. Med andra ord bör varje erhållet svar kunna anmälas till PTS som bedrägligt, då det inte längre innehåller någon information.

"FRA samarbetar inte med Sverige" känns som en mer angelägen rubrik.

Napoleon's hat is in the ring.

Napoleon's hat is in the ring.

Anonym sa...

På TV hör och ser vi alla Bildt säga att det säkert förekommer att FRA samarbetar med diktaturer när det gäller informationsutbyte av underrättelser.

Nästa dag skriver Bildt i sin blogg att detta är "lögnaktig TV-journalistik"..

Titta nu noga på Carl bildts blogg:

Carl Bildt's Blogg

Längst ned på hela sidan; Allra längst ned finns en uppgift om vilket tema Carl Bildt har på sin Wordpress-blogg !!!

Mycket talande!