söndag, september 14, 2008

Yes we can!

Markus "Lake" Berglund ställer på sin blogg frågorna:

Kan vi vanliga medborgare göra oss hörda?
Kan vi påverka våra folkvalda?
Kan vi stoppa FRA-lagen?
Hans svar är:

Yes we can!
Självklart har Markus rätt när han inspireras av Baracks Obamas budskap om hopp. Låt oss hålla denna optimistiska anda vid liv.

Ja, vi kan!


Vi ska visa cynikerna och maktspelarna som sitter i Rosenbad att portalparagraferna i Sveriges grundlag har ett verkligt innehåll.

Regeringsformen
1 kap. Statsskickets grunder

1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket.

2 § Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.
...
Det allmänna skall verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

4 § Riksdagen är folkets främsta företrädare.

6 § Regeringen styr riket. Den är ansvarig inför riksdagen.

Jag vill tro att representativ demokrati fungerar

Inga kommentarer: