tisdag, september 23, 2008

Hans Lindblad skriver till folkpartiets FRA-grupp

Hans Lindblad, fd riksdagsledamot och tidigare försvarspolitiskt talesman (fp) har skrivit en text till folkpartiets referensgrupp för FRA. Den är en väldigt välskriven text som du kan läsa på Lars-Erick Forsgrens blogg.

6 kommentarer:

Anonym sa...

Hans skriver absolut strålande, heder applåder, stående ovationer osv.. Alla ni som läser, gör vad ni kan för att fler skall läsa det, det är något av det bättre som hittils skrivits angående FRA.

/ --

Robert Nordman sa...

Hans var (oftast) briljant under sin tid i riksdagen, skönt att bli påmind om det med detta!

Lars-Erick Forsgren sa...

Ja, Hans kunde ge ett intryck av tankspridd professor, men det var och är han inte. Vare sig det ena eller andra.
Tvärtom är han en tvättäkta liberal, med knivskarp analysförmåga.

För oss som inte är vare sig tekniker eller jurister är Hans text också så välgörande, då den helt sopar undan alla politiska skäl för att över huvud taget lägga ett förslag av detta slag.

För alla tänkande politiker borde detta vara självklart - o speciellt för de som vill kalla sig liberaler, eller som företräder ett parti som ansetts som liberalt.

Tor sa...

Orelaterat till detta inlägg men kanske ett intressant uppslag:

StoppaFRAlagen skriver: Reglerna för avgränsning till utländska förhållanden, yttre hot, med mera, gäller inte denna trafikdata eftersom "inhämtning som sker med stöd av andra stycket inte utgör underrättelseverksamhet" och därmed "omfattas den inte av lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet" (propositionen sid 137).

Det är nu intressant att läsa lagen om försvarsunderrättelseverksamhet och se vilka begränsningar som bortfaller. T ex. att det ska gälla utländska förhållanden, att det inte får vidtas konkreta åtgärder som syftar till brottsbekämpning, och att "den myndighet som regeringen bestämmer skall kontrollera försvarsunderrättelseverksamheten". Vem ska nu kontrollera utvecklingsverksamheten och insamlade trafikdata kan man fråga sig.

Lars-Erick Forsgren sa...

Jag känner stor sorg och bitterhet nu efter de senaste bulletinerna om hur fra-lagens fortsatta öden trixas igenom.

Måste samla ihop mig, samla mer info om vad som faktiskt hänt.

Mark Klamberg sa...

Tor,
Mitt besked är att inget ändras i det lagrum du tar upp. Det är en av flera centrala delar i min kritik, kanske den mest centrala.