söndag, september 07, 2008

Hjälp med mitt hobbyprojekt

Det är många datakunniga personer som lämnar kommentarer på min blogg. Jag undrar om någon är intresserad av att hjälpa mig med ett hobbyprojekt som inte har med FRA-frågan att göra. För närvarande har jag inga pengar i projektet och allt arbete sker på ideell basis. Det är möjligt att detta ändras, men jag har inga garantier för det.

Projektet
Mitt avhandlingsämne rör "bevisfrågor i internationell straffprocessrätt", på vanlig svenska hur man genomför rättegångar vid tribunalen för f.d. Jugoslavien (ICTY), tribunalen för Rwanda (ICTR) samt internationella brottmålsdomstolen (ICC).

För att jag ska bedriva forskningen framgångsrikt måste jag hålla reda på rättsfall (praxis) och doktrin (andra forskares kommentarer). När det gäller ICTY och ICTR så finns det bra databaser. Det saknas för ICC så jag har byggt en egen "International Criminal Law Database & Commentary". Den är mycket uppskattad av andra forskare, men den tekniska plattformen är ganska primitiv, Microsoft Frontpage och Zoom Search Engine. Jag har uppfattat att SQL är bra om man arbetar med databaser. Är det någon som vill hjälpa mig bygga upp en teknisk plattform som bygger på SQL och överföra befintlig data till denna? Skicka ett mail till mig. Det går också bra att lämna kommentarer möjliga tekniska lösningar nedan.

För det fall någon/några vill hjälpa mig kommer jag naturligtvis att uppmärksamma dessa insatser under fliken "Contributors"

Är wiki ett alternativ?
Några kanske funderar varför jag inte använt en "wiki"-plattform. Vi jurister är ett särskilt släkte. Vi vill gärna att vårt nedlagda arbete ska ge återbetalning i form av citeringar av andra forskare. Vidare är jurister auktoritetstroende på så sätt att vi gärna refererar till en namngiven person men inte till en "wiki"-artikel. Därför har jag valt ett annat upplägg än en "wiki".

4 kommentarer:

Anonym sa...

Wiki är möjligen inte den sämsta teknologin ändå, beroende på hur du vill arbeta och hur det ska användas. Man kan sätta upp en wiki som inte tillåter andra att skriva. Använder man dessutom en wiki som MediaWiki (Wikipedias plattform) så kan man till exempel tillåta andra att registrera sig och enbart skriva kommentarer, på diskussions-sidorna.

En wiki är i sig självt ett gränssnitt till "SQL", det vill säga en databas och tillåter som du vet de vanligaste operationerna, lägga till, visa, ändra, ta bort (CRUD) samt sökningar. Beroende på materialet kan även sättet att editera vara ett bra sätt att arbeta.

Därmed inte sagt att en wiki är vad du behöver, det beror helt på.

Anonym sa...

När jag tittade på iclklamberg.com får jag tydlig wiki-vibb i alla fall.

Tiddlyspot tillåter sökning på text och så kallad taggning/etiketter, som jag tycker är effektivt vid organisering av massor med text. En TiddlyWiki har fördelen att den kan sparas lokalt (en enda HTML-fil!) så att man kan arbeta offline, för att vid behov "synka" upp mot tiddlyspot igen. Login/password-baserat. Man får en hemsida ALIAS.tiddlyspot.com (där alias väljs) dit vem som helst kan surfa. Man kan även begränsa detta så att lösen måste anges innan man ens kan titta/söka.

Men om du vill porta över frontpage-baserade lösningen du har nu till SQL så behöver du någon som kan skriva php eller annat webb-script-språk (asp, python, ruby ..) och utveckla den funktionalitet / sökmöjlighet ni behöver. Dock rejält mycket "dyrare" lösning än TiddlySpot.

Anonym sa...

Här kan du se några exempel-tiddly-sidor:

Tiddly gallery

Anonym sa...

Du får gärna berätta lite om debatten mellan dig och Göran Pettersson, det är redan ett facebook-event och googlar man så ser man det högt upp.

Undertecknad har bloggat om det llite kort.