onsdag, september 10, 2008

Dagens tips

Dagens tips kom från min kollega, doktoranden Maria Bergström. Det handlar om EUs omfattande planer på övervakning.

Tony Bunyan skriver rapporten "The Shape of Things to Come" i Statewatch. Se (sid. 1, 32 34):

"This analysis looks at the ideology in the Future group report, Freedom, Security and
Privacy - the area of European Home Affairs. The EU is currently developing a new five
year strategy for justice and home affairs and security policy for 2009-2014. The
proposals set out by the shadowy ‘Future Group’ include a range of extremely
controversial measures including techniques and technologies of surveillance and
enhanced cooperation with the United States." (sid. 1)

"At its meeting in October 2007 the Future Group was presented with a "Concept" paper
from the Portuguese Council Presidency.... The paper suggests that the capacity now exists, or will very soon, where the state will be able to combine data from different sources on every individual - financial transactions, train journeys, visits to a town hall, a fairground, images from “searchable digital technologies”, internet usage and social habits together with state records, citizen registration, National Insurance details, schools, universities, criminal records, tax record, health record, driving licence and motoring offences, insurance details and more which could be used to monitor and control social, economic and political life. If this seems an extreme view just read what the Portuguese Council Presidency goes on to say:

'These trends have huge implications for public security. Citizens already leave many digital traces as they move around. What is clear, however, is that the number of those traces (and the detailed information they contain) is likely to increase by several orders of magnitude in the next ten years. Every object the individual uses, every transaction they make and almost everywhere they go will create a detailed digital record. This will generate a wealth of information for public security organisations, and create huge opportunities for more effective and productive public security efforts.' ”

5 kommentarer:

Hans J sa...

Sidan 57!
In the immediate aftermath of 11 September 2001 the EU, and national governments,
adopted measures said to be necessary as “exceptional” because of the “war on
terrorism” and that they were not permanent but time limited. Seven years on the
“exceptional” has become the norm.


NATTEN är räddad!!!

Anonym sa...

Hans J:
Giorgio Agamben beskriver i "Undantagstillståndet" (Propexus 2005) tendensen i moderna samhällen, och särskilt efter 11 september, till att undantagsstyre blir det normala. FRA-lagen verkar vaa en typisk undantagslag som permanentas, så till vida att en åtgärd som eventuellt skulle kunna motiveras i en extrem situation genomförs "för säkerhets skull", utan yttre anledning.

Anonym sa...

"permanent krigstillstånd" med en vag fiende är ju hela grundtanken bakom förtrycket i "1984". Krig är fred.

Josef sa...

Ja, utan att vi riktigt var med på det så kommer övervakningssamhället in med stormsteg. Hade någon pratat om det som står i rapporten cirka '88 eller något, hade jag trott dom överdoserat stora mängder 1984 eller Kallocain. Det går undan...

Lars-Erick Forsgren sa...

Ja, detta bekräftar "bara" att vårt motstånd mot FRA-lagen är viktigt!
Men samtidigt att det är mycket mera som behöver göras - framför allt att kämpa för integritetsskydd av starkaste art i grundlagen.
Plus kanske en förvaltningsdomstol, och att ge Cecilia Malmström allt stöd för se till att EU inte springer iväg åt galet håll.

Det är nästan för sent att säga, att vi ska stämma i bäcken, det forsar nära nog för starkt redan. Måtte vi hinna dämma upp.