torsdag, september 11, 2008

Lästips till SvD:s ledarredaktion

Jag uppskattar ledarskribenten Sanna Rayman mycket. Nu kommenterar hon psykiatrikern David Eberhards porträtt i Expressen av oss som skrev på DN Debatt. Han skriver att vi fantiserar.

Att skrämma i onödan
Även om Sanna Rayman är en kritiker mot FRA-lagen skriver hon på SvDs ledarblogg: "För visst är diskussionen om sociogrammen fånigt upphetsad. När ett antal debattörer hävdar att 'våra liv' ska kartläggas, ja rentav på ett sätt som ger 'bättre kunskap om en viss människas liv än vad denna själv har', då måste även jag - som verkligen inte är någon vän av FRA-lagen - dra i handbromsen. Det förefaller, milt uttryckt, vara en övervärdering av medborgarens betydelse i säkerhetspolitiken. ... Att skrämma upp folk i onödan är dumt."

Vad David Eberhard skriver stör mig inte så mycket, däremot tar jag Sanna Raymans ord på större allvar.

Därför vill jag ge SVD:s ledarredaktion några lästips.

Lästips
1. "Protests over terror arrest of German academic", The Guardian, 21 augusti 2007

2. "Berlin Struggles to Define 'Terror'", Der Spiegel online, 27 augusti 2007

3. "Meinungen der Bundesbürger zur Vorratsdatenspeicherung", 2 juni 2008, Forskningsinstitutet Forsa, refererad på engelska av bloggaren Kreativrauchen.

4. "FRA-lagen hindrar fria forskningen", Expressen 16 juni 2008, Christopher Kullenberg

5. MI5 rapport, "Understanding radicalisation and violent extremism in the UK", 12 juni 2008, refererad i "MI5 report challenges views on terrorism in Britain", The Guardian, 21 augusti 2008

6. "Jag – en misstänkt terrorist", Metro 11 september 2008, Nabila Abdul Fattah

Du avgör
Trevlig läsning! Du som läsare får själv avgöra om vi behöver oroa oss för FRA-lagen, datalagring, användandet av sociogram och moderata partisekreteraren Per Schlingmanns tal om "antiterrorlag". Kartläggning av terrorism är definierat som ett yttre hot enligt den lag och förarbete som riksdagen antagit. Se 1 § första stycket lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet och prop. 2006/07:63 sid. 17, 36-38 och 134.

Sammanfattning
Om ni inte orkar läsa så är sammanfattningen följande.
1. Införandet av datalagringslagen i Tyskland har förändrat hur tyska medborgare väljer att leva sina liv i vardagen.

2. En tysk sociolog som forskar om vänsterorganisationer har blivit gripen och hans bostad har blivit utsatt för en husrannasakan eftersom han genom sin forskning hade ett "avvikande beteende" på internet och vad han skrev om, dvs ett annorlunda sociogram.

3. Samtidigt underkänner den brittiska underrättelsetjänsten MI5 argumentet om terrorism som stöd för det arbetssätt som FRA och andra underrättelseorganisationer har.

4. Schlingmanns och andras tal om "antiterrorlag" gör mig oroad.

5. Det finns flera FRA-kritiker, till vilka SvDs ledarredaktion verkar höra, som framhåller det tyska exemplet som ett föredöme som Sverige ska följa. Flera tyska organisationer har en annan uppfattning, däribland marknadsliberala FDP i Berlin, folkpartiets systerparti.

14 kommentarer:

Anonym sa...

Se krönikan i dagens Metro för vad som redan händer människor i dagens Sverige som identifierats ha "avvikande beteende". Detta är precis hur sociogrammen kommer påverka vanliga medborgare.

http://metro.se/se/article/2008/09/10/17/2635-57/index.xml

Anonym sa...

Precis. Känns konstigt att man måste påpeka följande för ledarskribenterna:

Som alltid när det gäller övervakning handlar om det en balansgång mellan kontrollstat och anarki. Var vi placerar oss i detta kontinuum är upp till en upplyst allmänhet att avgöra.

Men för att den demokratiska processen skall kunna göra denna avvägning på ett bra sätt måste vi alla diskutera vilken typ av övervakning som nu växer fram. Och den allmänna förståelsen av denna typ av övervakning är undermålig. Uppenbarligen även i vår lagstiftande församling. (Dessutom: Ledarsidorna gjorde inte heller sitt jobb när det begav sig.)

Att nå någon form av klarhet här är ju svårt - specifika detaljer måste ju delvis vara höljda i dunkel. Det enda vi, som forskar på ämnet, kan göra är att försöka kommunicera vår bild så gott det går. Den må vara spekulativ, den må ha luckor, men jag kan inte se hur det demokratiska samtalet skulle kunna fungera på något annat vis.

Svårare än så är det inte. Lätt förvånad av att ledarskribenterna på SvD underkänner denna debatt som "fånig". Vad hände med alla de där stolta tankarna om "upplysning" etc. som de så gärna ger uttryck för?

Anonym sa...

Jag har även skrivit om hur forskningen hotas. Fallet med Andrej Holm är inte isolerat, utan fallet Storbritannien är till och med värre.

Jag tycker dessutom att det vittnar om en paternalistisk tanke, att vi skulle "skrämma" upp människor. Det handlar ju om att skapa en debatt för att vi ska kunna sätta fingret på vad FRA egentligen gör.

Anonym sa...

För mig handlar det inte alls om någon skräck eller rädsla som Eberhard skriver, utan om en rationell riskbedömning och min syn på mänskliga rättigheter, maktdelning och demokrati.

Jag har också svårt att förstå alla dessa som jämför förtrolig kommunikation med kortinköpsinformation eller som i det här fallet ekonomiska styrmedel och regleringar. Är ändå inte våra brev och telefonsamtal snäppet viktigare att skydda?

Mark Klamberg sa...

Tack Stoffe, Karl och Christopher!
Har lagt till artiklarna i inlägget.

Anonym sa...

Har ytterligare ett par tips.
Fick dessa från: Kristofer.

Police Repression against Animal Protection in Austria: A Summary.

Summary of Police Methods.

De blev stämplade som terrorister, när de komuniserade krypterat. När det enligt polisen, enbart är terrorister, vilka använder kryptering, för att komunisera.

Sanna Rayman sa...

Mark, jag tror du missuppfattar mig en smula.
Att sociogram finns som metod - i såväl polismaktens som försvarsunderrättelseverksamheters verktygslådor - är helt enkelt inte ett problem om dessa verksamheter omgärdas av acceptabla lagar. FRA-lagen är absolut inte exempel på en sådan acceptabel lag, men syftet med den är trots allt inte att kartlägga vanliga människors liv.

Att ta upp dessa metoder kan förvisso tjäna sitt syfte som ytterligare bränsle på en debatt som måste hållas levande, men även vi FRA-kritiker måste faktiskt hålla oss inom rimlighetens gränser.

Att påstå saker i stil med att staten vet snart mer om dig än du själv ("bättre kunskap om en viss människas liv än vad denna själv har") tycker inte jag är exempel på ett rimligt och måttfullt sätt att uttrycka sig.

FRA-kritikens uppgift är inte att sprida paranoia, bara att få dem riva upp, göra om och göra rätt.

MVH

Sanna Rayman

Mark Klamberg sa...

Sanna,
Accepterar du följande två premisser?
1. För det fall en individs vanor lämnar elektroniska fotspår så kan FRA kartlägga dessa vanor. En vana kan vara att man varje morgon ringer en vän vid en viss plats och vid en viss tidpunkt.
2. Individer kan ha vissa vanor som de är omedvetena om, t.ex. tidpunkt och plats för telefonsamtal.

Då blir den logiska slutsatsen att FRA kan kartlägga vanor som du själv inte är medveten om.

Det finns andra exempel på omedvetna vanor, t.ex. vilka hemsidor man besöker regelbundet och vilka betalningsautomater som man använder. Allt detta kan kartläggas om man har tillgång till all elektronisk trafilk.

Anonym sa...

Mark, du säger här att

"Analysdatabaserna återkommer ständigt. Det är där Datainspektionen ska leta när de utövar tillsyn mot FRA."

Men, återigen, Datainspektionen kommer inte leta efter någonting i någon databas när de utövar tillsyn. De ska snällt be FRA om utdrag från databasen. Inte leta själva alltså.

Det är dags att detta sprids, så folk fattar att Datainspektionen inte kommer få veta ett j-a dugg mer än FRA vill att de ska få veta.

Källa: http://bloggenbent.se/modules/wordpress/2008/08/31/fra-som-man-frgar-fr-man-svar/

/Blubb

Anonym sa...

Hm. Min kommentar nyss verkar av misstag ha hamnat på detta blogginlägg istället för det som jag egentligen avsåg:

http://klamberg.blogspot.com/2008/09/att-lyssna-p-rrelsen.html

Ursäkta för felposten.

/Blubb

Anonym sa...

Jo, Sanna, tyvärr är sociogram som metod alltid ett problem. Det kan under vissa omständigheter vara ett acceptabelt problem, men det är alltid ett problem eftersom det alltid ger en inte obetydlig mängd falska positiv. Jämför med kreditkort, har du aldrig råkat ut för att en transaktion oväntat inte gått igenom (direkt) pga att du gjort någon ovanlig sak?

Och, om du sett FRA:s interna memo som SVT publicerade så vet du att FRA har (hade?) tänkt sig fortsätta att samla in trafikdata i mängd till sin databas "Titan".

Marks 5:e länk pekar också, oavsett var säkerhetspolisens information kommer ifrån denna gång, på att problemet inte är ett hjärnspöke. Det är som jag ser det en fullständigt livsfarlig utveckling att man allienerar folk på lösa grunder, tror du att dessa någonsin kommer att delge sina misstankar om VERKLIGA terrorister i grannskapet när de behandlats på det sättet?

Mark Klamberg sa...

För att fortsätta på mitt tidigare spår.

Låt oss säga att du har ett legitimt och lagligt beteende som råkar sammanfalla med en vana som anses vara typisk för en terrorist. Då hamnar du i myndigheternas strålkastarljus och du måste förklara ditt beteende och varför du är oskyldig - omvänd bevisbörda. Detta var vad som hände med den tyske sociologen Andrej Holm som tre av artiklarna i inlägget tar upp.

Det finns flera fall i kölvattnet på den 11 september där människor gripits och i vissa fall deporteras till ljusskygga regimer för förhör utan att några handfasta bevis presenterats. Det skulle inte förvåna mig om några av dessa fall är resultat av en vårdslös avlyssning och kartläggning med hjälp av sociogram. Se filmen "Rendition".

Sanna Rayman sa...

De KAN kartlägga mina vanor med nuvarande lag, ja. Det är inte samma sak som att de SKA kartlägga mina vanor.

Mitt mål är att de inte heller ska kunna, men inte genom att vi förbjuder sociogram - det är en acceptabel arbetsmetod under andra förutsättningar. Mitt mål är, kort sagt, att få FRA-lagen ändrad, inte att förbjuda sociogram.
Då fokuserar jag naturligen på den kampen, inte på enstaka metoder.

Låt mig göra en liknelse. Att uppehålla sig vid att debattera sociogrammen är som att uppehålla sig vid själva apparaten "kamera", i stället för reglerna kring var en kamera får hängas upp i övervakningssyfte. Hoppas det blev tydligare vad jag menar nu.

Nå, egentligen spelar det mindre roll. Jag antar att FRA-lagen i sig är vad vi båda har i skottlinjen egentligen, men att vi intresserar oss för olika beståndsdelar av debatten.

MVH

Sanna Rayman

Mark Klamberg sa...

Sanna,
Jag vill inte heller förbjuda användandet av sociogram och vi ska inte överdriva skillnaderna mellan oss. När polisen använder vanlig teleavlyssning enligt rättegångsbalken och bedriver traditionellt underrättelsearbete så ägnar de sig också åt kartläggning av brottsliga nätverk (vilket är sociogram). Det har jag inga problem med. Vad jag dock har svårt för är FRAs är tillgång till all trafik och den automatiserade användningen av kartläggning. Det kan fungera mot militära förband men mot det övriga samhället tror jag det är en en skadlig och ineffektiv metod.

Du skriver: "De KAN kartlägga mina vanor med nuvarande lag, ja. Det är inte samma sak som att de SKA kartlägga mina vanor."

Problemet är att FRAs arbetsmetod oundvikligen leder till att oskyldiga kartläggs. Det är därför 103 svenskar, däribland oskyldiga pastorer, advokater, förskollärare och journalister dök upp på en lista som hade sitt ursprung hos FRA. Som Ingvar Åkesson förmodligen korrekt påpekat blev de inte telefonavlyssnade. Han avstod från att berätta att delar av deras kommunikation, och därmed liv, blivit kartlagda.

Desto bredare hotbild som FRA arbetar mot, desto fler oskyldiga kommer att kartläggas. Det går inte att på förhand avgöra vem som är intressant, därför måste de kartlägga brett för att fastställa en "normalbild" och därefter hitta avvikelser. Det ligger i signalspaningens natur.