fredag, oktober 03, 2008

Bravo Olle Schmidt (fp)

Via Oscar Swartz läser jag att den nätfrihetliga organisationen La Quadrature du Net har poängsatt och rankat de svenska europaparlamentarikerna efter omröstningen om EU:s telekompaket. Olle Schmidt(fp) kommer i den absoluta tätgruppen. Bravo! Jag vet att jag i ett tidigare inlägg gett upp allt hopp om folkpartiet men i Bryssel verkar det finnas hopp om liberalernas principfasthet. De är till och med intresserade av att lyssna på mig, läs här om detta.

Jag har redan formellt meddelat att jag hoppar två av mina tre folkpartiuppdrag, nämlingen styrelseplatsen för folkpartiet i det allmännyttiga bostadsbolaget Familjebostäder AB och som ledamot i den parlamentariska tillsatta E-offentligshetskommittén. Jag ser detta som oåterkallerligt då förfrågningar redan gått ut inom folkpartiet angående vem som ska ersätta mig.

Den 21 oktober hade jag tänkt att lämna över ledningen för folkpartiet Östermalm. Jag har nu blivit kontaktad av föreningens valberedning, ledd av Gabriel Romanus. När Folkpartiet Stockholm för två veckor sedan hade möte och stod fast vid sin negativa inställning till FRA-lagen framhöll Gabriel Romanus att riksdagsledamöter måste kunna avvika från partilinjen i samvetsfrågor och han riktade kritik om hur kvittningssystemet använts i samband med FRA-omröstningen den 18 juni 2008. Jag har alltid haft stor respekt för Gabriel Romanus och det har jag fortfarande.

Gabriel Romanus vill att jag ska omvärdera mitt beslut och stanna kvar som ordförande för folkpartiet Östermalm. När jag träffade valbredningen (Gabriel Romanus, Gunilla Gustafsson och Jörgen Ericsson) för två dagar sa de något som är väldigt sant. Jag och de övriga FRA-kritikerna har inte blivit svikna av medlemmarna i Folkpartiet Östermalm eller övriga medlemmar i FP-Stockholm. Ordförande för nio lokalföreningar i Stockholm och hundratals övriga folkpartilmedlemmar på ledande positioner har högljutt krävt "Riv Upp". Min besvikelse borde riktas mot partiledningen. Enligt detta resonemang menade valberedningen att jag borde stanna kvar som ordförande för folkpartiet Östermalm och från denna plattform kan jag fortsätta min kritik mot FRA-lagen. Jag ska seriöst överväga detta. Några kommer säkert göra sig lustiga över detta, men låt en sak stå klar. Jag kommer aldrig acceptera att vanliga människors tele- och internetkommunikation överförs till staten.

16 kommentarer:

Jay sa...

Helt visst har du ett svårt beslut framför dig. Eller om du redan har fattat beslutet.

Det är lätt att säga något i stridens hetta, men svårt att sedan rättfärdiga ett väl genomtänkt beslut, speciellt om det beslutet går stick i stäv med vad man sagt tidigare.

Men jag undrar om du verkligen kan trivas med en partiledning som så uppenbart flörtar med fascism och fjärmar sig från liberalismen; hur mycket valberedningen än sockrar på. För sist och slutligen är det ju medlemmarna som partiledningen stöder sig på. Och vi vet ju alla hur valen till en partiledning går till - m.a.o. så har lokalavdelningarna väldigt lite att komma med.

Därför tror jag att din instinktiva reaktion var ganska rätt. Att säga att man inom partiet kan fortsätta kritisera, blir därför en ganska fattig väg att gå.

Anonym sa...

Det finns en poäng med att vara kvar i fp. En. Det skulle vara att möjligen bli inbjuden till de samtal som lär pågå om utformningen av propositionen som ska läggas om den "nya" FRA-lagen - du vet den där man ändrat några ord och så.

Möjligen skulle du också kunna jobba på en motion om att riva upp skiten innan det är försent.

Dock är det ju tveksamt om de kommer låta dig få någon kontakt eller inflytande i dessa två uppgifter. Får du inte det, ja då vet bara du om det är värt att vara kvar.

Anonym sa...

Det verkar som om resten av fp (eller, tja partirådet) tyvärr accepterar massavlyssningen:

pressmeddelande.

Mark Klamberg sa...

Det var tyvärr väntat.

Märkligt att man kan säga ja till förslag där det inte anges hur de centrala frågorna är lösta. Jag tänker på frågorna i)vem filtrerar, och ii) vad händer med informationen när den överförd till FRA? Det jag kallar huvudfrågor beskrivs av FRA-förespråkarna som detaljer.

Mary X Jensen sa...

Självklartska du stanna kvar och jobba med förändringen Mark. Det ä enda sättet man kan nå vidare.

Tro mig jag har haft samma funderingar många gånger under senare tid. Men vad vinnerman på att tacka för kaffet och bara gå. Ingenting. Det är betonghäckarna som vinner i längden.

Ge det hela en chans till.

Anonym sa...

Mary, så länge man tror att man kan påverka på något meningsfullt sätt så finns det ju skäl att jobba vidare internt.

Sen måste man ju förstås ta ansvar för både vem man själv röstar på och vilka man uppmuntrar andra att rösta på.

Själv kommer jag inte rösta på ett alliansparti igen förrän minst 75% av ledamöterna är utbytta, och då i rätt riktning. Likaså kommer jag inte att uppmuntra andra att göra det.

Nedslag sa...

Så klart du ska stanna kvar som ordförande. Sedan finns ju det här med personval och du birgitta och Camilla kommer att få många kryss det är jag övertygad om..

Du har varit utsatt för dåligt ledarskap från din partiledning.

Trevlig Helg.
Tindra-Annette

Lars-Erick Forsgren sa...

om du Mark finner det meningsfullt att arbeta vidare som ordf i fp Östermalm kan bara du avgöra själv.
Gräsrotsstöder verkar gott, men ledningen på rix desto sämre.

Skulle vara då om det går att byta ut hela partiledningen ....

Thomas Hallgren sa...

@Mark. Jag tror att riktningen på ditt missnöje framgick med all önskvärd tydlighet. Från min position så tycker jag absolut att du ska stanna kvar i FP. Du har många som lyssnar på dig där och stora möjligheter att påverka.

Du gör ett jättebra jobb.

Anonym sa...

Klarar Folkpartiet av att att byta ut "hela" sin nuvarande partiledning, kan det mycket väl bli en högvinst.

Gräsrötterna har vällovligen visat vad de går och står för, men partiledningen har havererat.

Gun Svensson sa...

Stannar du kvar behöver du och alla vi andra ett stöd i form av en Klokbok - ett studiematerial där erfarenheterna från den här processen kommer till användning för ett bättre förhållningssätt när det gäller demokrati och medinflytande ur ett underifrånperspektiv. Ja, jag spånar nu, men vet av egen erfarenhet att ingenting kommer att förändras utan en insats där man tar tillvara gjorda erfarenheter och startar en process för en annan tingens ordning. Med fortsatt maktspel eroderas all tillit och föraktet växer.

Christian Engström (pp) sa...

Jag var aktivist mot mjukvarupatent när EU-direktivet om den frågan behandlades i Bryssel 2004 och 2005. Jag var aktiv inom den pan-europeiska organisationen FFII, som ledde kampen mot mjukvarupatenten. Bland annat tog jag initiativet till att bilda den svenska avdelningen av FFII, och var vice ordförande i den svenska föreningen det första året.

I den här kampen var Olle Schmidt en av de stora hjältarna på den goda sidan. Jag har hört Erik Josefsson (som var ordförande för svenska FFII och aktivist nere i Bryssel) berätta om hur Olle Scmidt var väldigt aktiv när det gällde att springa runt och prata med andra mepar för att övertala dem att rösta nej till direktivet.

Därför är jag inte det minsta förvånad över att höra att Olle Schmidt placerar sig bra på rankingen över vilka det är som har förstått det framväxande informationssamhället.

Jag vet inte var han står när det gäller reform av upphovrätten, så det är inte alls säkert att vi är överens om allt, men han har i vart fall för evigt en stor guldstjärna i kanten för sina insatser för att döda direktivet om mjukvarupatent.

Björn Felten sa...

@Mark:

Om de befintliga, okunniga betonghäckarna i partitoppen skall kunna bytas ut, så måste det ske genom att lokalavdelningarna pressar på.

Då krävs det extra mycket styrka och kunskap framför allt från ledarna i lokalavdelningarna.

Du har med all önskvärd tydlighet visat att du besitter just dessa kvaliteter, så därför är det min fasta övertygelse att du behövs på plats där, nu mer än någonsin tidigare.

Ergo: Säg ja till valberedningen! Det är i alla fall min åsikt, även om jag naturligtvis, till skillnad från dig, inte alls har alla fakta om hur de olika turerna gått, bakom stängda dörrar, klart för mig.

Annika Andersson Ribbing sa...

Hej!
Som "partist" i motståndarlägret skulle det kanske vara taktiskt smart att haka på rösterna som framhåller konflikten mellan dig och din partiledning. Att påpeka det orimliga i att lägga ned så mycket tid och engagemang för en organisation vars ledning man har tappat förtroendet för.

Ändå vill jag göra precis motsatsen. Inte bara för att vi råkar stå på samma sida i frågan som skapat klyftan utan framför allt för att demokratin behöver dig och dina likar. Det låter pretentiöst, jag är medveten om det. Men samhället kommer bara utvecklas i bästa tänkbara riktning om goda, tänkande, lyhörda och resonerande krafter finns med i det demokratiska arbetet.

Om det finns tillräckligt många som tillmäter processer, debatter, åsiktsbrytning och RESPEKT i det politiska arbetet så blir de politiska besluten per definition alltid bättre.

I FRA-frågans hantering har många av ovanstående parametrar saknats. Du och ett antal ytterligare personer har gjort ett styvt jobb för att fylla hålen.

Jag vet hur mycket tid ett politiskt engagemang motsvarande ditt kräver. Och jag förstår att situationen som den kommit att bli gör att du "tappar tron". Ändå hoppas jag att du fortsätter.


Vänligen
Annika (s)

Anonym sa...

Folkpartiets och de andra allianspartiernas ledningar har jag absolut noll förtroende för. Detsamma gäller numera hela deras riksdagsgrupper också. Det räcker inte att vilja väl; när man kompromissar med fascister är man inte ett dugg bättre själv. Jag utgår ifrån att partiorganisationerna är alldeles för fokuserade på kampen kring köttgrytan för att lyfta ett finger för att få bort idioterna i toppen. Ingen blir gladare än jag om något av partierna mäktar med en utrensning underifrån, men den senaste tidens händelser har totalt dödat den lilla gnutta av tro jag hade på vårt nuvarande politiska system och den gnutta av tro jag hade på folkets sinne för fair play. Vår regering har visat sig vara lögnaktiga mobbande fascister och folk i gemen tycker inte att det är viktigt nog för att byta parti (inte för att alternativen är bättre iofs). I dagsläget bidrar ett partimedlemskap och engagemang bara till bevarandet av en rutten ordning, i utbyte mot minimala möjligheter att peta någon detalj åt rätt riktning. Till toppen kommer man bara om man är beredd att sälja ut alla sina ideal. Om du förblir i folkpartiet, tar du också på dig en del av ansvaret för vad ditt parti hittar på. Ditt medlemskap hjälper dem. Jag går fortfarande och svär över att jag var blåögd nog att personkryssa Federley, men jag har i alla fall inte bidragit frivilligt med pengar och arbete för att sätta dessa fega svikare vid grytan.

Oavsett hur du väljer att göra, har du stor heder av dina insatser hittills.

Anonym sa...

Hej Mark, (och alla andra)

Jag är en ivrig anhängare av tanken på att makten utgår i från oss medborgare. Gräsrotsrörelser, lokalföreningar och för all del - bloggar är en viktig del i ett demokratiskt samhälle.

Man tar inte död på en folkrörelse eller på ett liberalt frisinnat parti i första taget.

Hälsar Gunilla Gustafsson (med uppkavlade ärmar)

Medlem av valberedningen och gruppledare i stadsdelsnämnden på Östermalm.

Ur regeringsformen

"All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunalt självstyrelse. Den offentliga makten utövas under lagarna."