lördag, oktober 18, 2008

EU och svensk nätfrihet

Christian Engström och Oscar Swartz skriver om hur framgången i Europaparlamentet med att värna internetanvändares rättigheter avseende Telekompaketet hotas i nästa steg av EU-kommissionen där viktiga tillägg fallit bort.

Jag delar deras oro för att framgången med tillägg till Telekompaketet faller bort men jag håller dock inte med om alla av Christian Engströms slutsatser.

Christian verkar mena att kommissionen och ministerrådet ska vara bundna av tillägg från Europaparlamentet. Frågan är om Christian tyckt samma sak om Europaparlamentet antagit tillägg till Telekompaketet att internetanvändare ska stängas av efter tre övertramp och att all privat trafik ska kopieras för granskning av musik- och upphovsrättsindustrin? Det fanns faktiskt sådana förslag. Skulle kommissionen och Ministerrådet (dvs EU:s medlemsstater) då vara bakbundna och förhindrade från att rätta till saken? Det skulle innebära att Europaparlamentet blir ensam lagstiftare istället för att utöva medbestämmande med staterna genom ministerrrådet. Då är man inte längre för en europeisk federation utan för än högre centralisering av makten till en europeisk enhetsstat. Christian som till synes har en liberal och sund grundhållning har säkert inte denna ståndpunkt, men han får gärna replikera.

Jag själv är mer en konfederalist, vilket innebär att Sverige formellt fortsatt är en suverän stat medlem i EU där beslut sker med medbestämmande mellan Europaparlamentet och Ministerrådet i ett begränsat antal gränsöverskridande frågor. Det mesta ska vi bestämma hemma i Sverige, gärna vid köksbordet.

EU är en stor förhandlingsapparat på gott och ont. Det gäller bara att anpassa sig till denna verklighet.

Bloggar
HAX, Jens O, Opassande, Mårtensson, Linander, Argast, Anna Troberg, Pophöger, MinaModerataKarameller, Satmaran, Farmorgun, Johanna Nylander, Josef säger, Kamferdroppar

6 kommentarer:

Erik Josefsson sa...

Det är de parallella processerna som gör medbeslutandeförfarandet extra krångligt. Jag kom själv inte riktig ihåg hur rådets förstabehandlng gick till när jag först skrev hos Oscar. Jag tror att man kan säga att den börjar när kommissionen skickar ut sitt direktivförslag (till både rådet och parlamentet samtidigt) och slutar med en A- eller B-punkt på ett ministerrådsmöte.

Nu är rådet nånstans mitt i sin förstabehandling, och just därför är instruktionerna från regeringen till sveriges representanter i rådsarbetgruppen så viktiga. Hur har man tänkt? Vem har man pratat med?

Som det verkar just nu så driver regeringen en ny variant av renforsutredningens förslag, hand i hand med Sarkozy.

Lars-Erick Forsgren sa...

Vad säger Maria Leissner och Cecilia Wikström om dessa frågor? De är ju FRA-kritiska.

Anonym sa...

Medbestämmande my ass. Det är ju uppenbarligen fiskeri- och jordbruksministrarna som har den egentliga makten här :)

Christian Engström (pp) sa...

Tack för frågorna!

Jag har svarat i inlägget Mer makt åt parlamenten.

Per Altenberg sa...

Mark, jag delar synen när det gäller EP-tillägget om att värna rätten till Internettillgång (Däremot kan det formuleras bättre. Det bör t.ex. inte slår in öppna dörrar, proportionalitetsprincipen gäller redan. Dessutom kan det inte formuleras så att svenska domstolar får rätt att överpröva grundlagen). Bra tillägg i grunden alltså. Men vad är problemet med själva telekompaketet ur ett integritetsperspektiv? Det är många som börjar ställa den frågan nu men det går inte att få ett svar någonstans. Kan du redogöra för det på din blogg?

Mark Klamberg sa...

Per,
Trevligt att höra av dig i denna fråga. Min kollega Daniel Westman kan det nog bäst. Jag ska lägga upp ett inlägg om vad han skrivit.