tisdag, oktober 28, 2008

Hur hårt kommer centern att driva frågan om utredning?

På Fredrick Federleys blogg och i detta inlägg kan man läsa att centern driver frågan om att det ska utredas vad FRA gjort historiskt.

Centern verkar bekymrade över avslöjandet att FRA samlat in och lagrat information om vanliga svenskars tele- och datakommunikation (trafikdata). Problemet är att riksdagen nu har legaliserat denna verksamhet. Begränsningen av insamling för vissa begränsade ändamål som anges i 1 § signalspaningslagen gäller endast innehåll (stycke 1) och inte trafikdata (stycke 2). Alliansöverenskommelsen den 25 september 2008 innebär inga förändringar i detta hänseende. Förvisso finns det en punkt som anger att trafikdata ska raderas efter ett år, men under tiden hinner FRA fylla på med ny data.

Det rimliga hade varit att utredning utförts före istället för efter lagens antagande. Det finns en överhängande risk för att politiker, media och allmänheten genom "FRA-lagens" antagande normaliserar och accepterar det som för några månader sedan var helt otänkbart.

Har precis hittat ett inslag jag missat. André Richardsson, IT-expert med bakgrund i SÄPO, förklarar saken väldigt väl och det framgår att FRAs databas kan ge en god bild av vanliga svenskars hela liv och kontaktnät (se faktarutan). André Richardsson förklarar att informationen avslöjar religion, politisk hemvist och sexuell läggning. Vi kan konstatera att lagstiftningen tillåter FRA att gör sökningar enbart utifrån nämnda faktorer i sin databas, se 11 § 3 stycket i FRAs PUL. André Richardsson förklarar att det handlar om social kartläggning, dvs. användande av sociogram.

Som notis, tar jag med denna länk där det framgår att inte ens Fredrik Reinfeldt kände till att FRA lagrar svensk trafikdata, vilket bl.a. ger möjlighet att kontrollera allas surfvanor. Trots att SVTs avslöjande kom två dagar före omröstningen den 18 juni 2008 driver Reinfeldt igenom lagen.

Min fråga blir hur hårt kommer centern att driva frågan om utredning? Vad kommer partiet att göra när i) en sådan utredning visar att FRA under åratal samlat in och lagrat information om vanliga svenskars tele- och datakommunikation och ii) de inser och erkänner att riksdagen antagit en lag som legaliserar denna verksamhet?

9 kommentarer:

Anonym sa...

Lyssnar man riktigt ordentligt på intervjun, hörs det klart och tydligt att han slirar på sanningen.
Nej. Jag tro inte för ett ögonblick, på att han är ovetandes över hur det egentligen står till.

Men om det nu vore på det viset, visar han där en ren inkompetens.
En moderat statsminister, vilken inte vet vad som pågår?

Anonym sa...

Ehhh, hur kan frågan om huruvida en brottsutredning ska göras eller inte ens föras inom ett politiskt parti. Finns det inte en lagbok som bara enkelt avgör detta.


-klacke

Anonym sa...

Att de måste radera trafikdata efter ett år utgör sannolikt ingen som helst begränsning i praktiken. För att kunna upptäcka förändringar och hitta aktuella avlyssningsobjekt så måste man spara trafikdata kontinuerligt i hela den tillgängliga trafikmängden.

Enligt det här resonemanget så är trafikdata färskvara och att rensa ut gammalt data är sannolikt en bra ide av rent tekniska orsaker. Exvis så riskerar statistiska modeller och lärande system att ge en felaktig bild av sannolik utveckling om man tar för stor hänsyn till gammalt inaktuellt data.

/Stefan, civilingenjör datorteknik

Mark Klamberg sa...

Klacke,
Jag skulle välkomna en brottsutredning av polisen parallellt med att exempelvis datainspektionen utreder saken.

Utredning behövs i första hand för att vi ska veta hur FRA arbetar och vilka risker som finns med detta arbetssätt. Straffansvar är förvisso viktigt, men sekundärt i detta sammanhang.

Mark Klamberg sa...

Stefan,
Jag komemr till samma slutsats som du. Att den måste radera efter ett år utgör ingen som helst begränsning i praktiken när FRA nästa år får tillgång till kabeltrafik.

Lars-Erick Forsgren sa...

Fredrick F (c) har ju inte ens svarat på "riksdagssvar.se".

Ett svar där skulle klargöra var han står idag.

Anonym sa...

För den som är intresserad föreläser i kväll torsdag FRA:s generaldirektör Ingvar Åkesson hos Utrikespolitiska föreningen i Uppsala. Universitetshuset kl 19. Kommer finnas möjlighet att ställa frågor.

Anonym sa...

Var just inne på riksdagssvar.se. Ett av de skrämmande svaren står Jan Ericson (m) för. Så här lägger han ut texten kring påstående 2:

Personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening eller som rör hälsa eller sexualliv får användas som sökbegrepp i FRAs databaser. Dessa personuppgifter får överföras till annat land.

Jan Ericson:

"Ja, det kan vara tillåtet i vissa situationer, och detta kommer också att regleras tydligt i den slutliga lagen.

I vissa fall kan givetvis individers åsikter eller medlemskap i organisationer vara av intresse. Inte minst för att få bekräftelse eller dementi av att en person exempelvis ingår i ett nätverk med vissa hotfulla åsikter. Ett exempel som jag sett i debatten: Om en person är medlem i ett kommunistiskt nätverk kan personen antagligen ganska snabbt avföras från en utredning av ett hot från en högerextrem grupp.

Eftersom sökbegreppen skall godkännas av ett utomstående organ utgår jag från att denna typ av sökbegrepp kommer att tillåtas endast i mycket speciella fall.

För övrigt gäller personuppgiftslagen även för FRA, vilket reglerar hanteringen av känsliga personuppgifter mycket strikt. Allt får definitivt inte föras vidare till tredje land!"

Jan Ericson saknar uppenbarligen all kännedom om FRA-PuL:en! Han har inte fattat att denna lag redan varit i kraft sedan 1 juli 2007, och att han själv har varit med och skapat den.

Det enda som kommer att ändras i och med de 15 tilläggen är lagringstiderna i FRA-PuF:en (förordningen).

Jan Ericson tror dessutom att sökbegreppen i databaserna ska granskas av ett oberoende organ. Han blandar alltså ihop dessa sökningar med sökbegreppen vid tvångskopieringspunkterna. (Det är för övrigt bara en bråkdel av dessa som kommer att förhandsprövas).

Slutligen är det inte alls reglerat i lag när uppgifterna får lämnas ut till annat land. Detta styrs av regeringen.

/Jonas

Mark Klamberg sa...

Jonas,
Kan komplettera med följande angående Jan Ericsons svar.

Sökningarna som regleras i 11 § FRA PUL avser som du mycket skriver sökningar i FRAs egna databaser.

Se sid. 73 i prop. 2006/07:46:

"Begränsningen av möjligheten att använda känsliga uppgifter som sökbegrepp föreslås av utredningen endast gälla vid sökning i upp-giftssamlingar."