torsdag, oktober 16, 2008

Konferens om IT-politik och reglering

Institutet för rättsinformatik (IRI) vid Stockholms Universitet ordnar den 17-19 november en konferens om IT-politik och reglering "IT Regulations and Policies".

Jag är särskilt intresserad av temat "Privacy in the Making".

Under konferensen medverkar för mig bekanta namn som professor Peter Seipel (rättsinformatik), professor Cecilia Magnusson Sjöberg (rättsinformatik), docent Jussi Karlgren (språkteknologi) och doktor Markus Bylund (data- och systemvetenskap). Samtliga var mina medskribenter på artikeln på DN Debatt och det vore givande att få lyssna på dem. Jag är också intresserad av vad Datainspektions generaldirektör Göran Gräslund har att säga.

Anmälan fyller man i här. Ska se om institutionens forskningsutskott kan sponsra mitt deltagande.

Inga kommentarer: