lördag, oktober 25, 2008

Mer värderingar i politiken

Charlie Weimers jämför på politikerbloggen hur regeringen hanterat FRA- respektive äktenskapsfrågan.

En regering kan inte leda landet om den inte är enig eller har stöd för sin politik i riksdagen. Därför var striden om FRA-frågan också så stor och svår. Kritiska röster i alla riksdagsgrupper höll sig passiva för att skydda regeringen och de många positiva saker den gör för Sverige.

Flera riksdagsledamöter som jag talat med ur mitt eget parti funderar idag på vad det värt att avstå ifrån att vädra sin kritik mot FRA-förslaget i lojalitet med regeringen, när ledamöter från andra partier nu verkar svika regeringen i äktenskapsfrågan.
Hos kristdemokraterna hittar vi den enda riksdagsgrupp där det inte fanns någon riksdagsledamot som yttrat offentlig kritik i FRA-frågan och visat sig villig att ta strid mot lagen. Det är uppenbart att Svenska Kyrkan och frikyrkorna visat stor oro för förslaget. Religiösa ledare har på väldigt vaga grunder redan blivit föremål för FRAs spaning. Datainspektionen har genom tillsyn granskat saken och "inte funnit att behandlingen [av personuppgifter] varit otillåten".

Är "att skydda regeringen" och "lojalitet med regeringen" viktigare än politikens innehåll? Kan det vara så att kristdemokraternas riksdagsledamöter av sin partiledning ställdes inför valet att i) skydda den själavårdande verksamheten från övervakning och ii) bevara det tvåkönade äktenskapet, de valde att prioritera det senare och nu kommer de förlora i bägge frågorna? Alliansens FRA-överenskommelse förändrar inget vad avser ett absolut skydd för den själavårdande verksamheten vilket förklaras här och här.

Allt handlar inte om avlyssning. FRAs arbetssätt bygger framförallt på kartläggning av nätverk. Myndigheten kan med ett knapptryck identifiera vem som har fått en viss kyrkas e-mailutskick eller är uppe på ett kristet internetforum. Av lagstiftningen och förarbetena framgår det att vid sökning får personuppgifter som avslöjar religiös övertygelse användas som sökbegrepp. Begränsningen finns i ändamålen för FRAs signalspaning som politikerna anger. Nästa år byggs den tekniska infrastrukturen för FRAs övervakningsapparat upp. Kristdemokraternas ideologi bygger på att deras värderingar är eviga (naturrätten) medan människans lagar (den positiva rätten) kan ändras. Däri ligger faran, tillfälliga politiska opinioner kan göra att politikerna utökar FRAs mandat när verktyget väl är på plats.

Vad har hänt med den traditionella frikyrkliga misstänksamheten mot statlig kontroll och övervakning? Ska kristdemokraterna vakna nu? Bättre sent än aldrig. Även om jag inte håller med kristdemokraterna i äktenskapsfrågan så är det bättre att stå rakt upp för sina värderingar.
Läs gärna om Johan Ingerös radikala förslag: låt riksdagen stifta lagar.

2 kommentarer:

Tomas Mattsson sa...

Bra Mark,

Med följande mening gestaltar du på ett utmärkt sätt den vansinniga kraften i mjukvaran-trafikdatabas-vapnet: "Myndigheten (FRA, min anm.) kan med ett knapptryck identifiera vem som har fått en viss kyrkas e-mailutskick eller är uppe på ett kristet internetforum."

Och detta citat kommer att äga giltighet i hela den industrialiserade världen!

Det är sanningen!

Lars-Erick Forsgren sa...

En viktig värdering som jag efterlyser¨i rixdagen är på vems sida ledamöterna står. Medborgarnas eller myndigheternas.

T ex om polis o andra myndigheter får ljuga?
http://lars-ericksblogg.blogspot.com/2008/10/hans-lindblad-med-ljugande-byrkrater.html